Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

DOKUMENTY

Wybierz swoje źródło dochodu
z poniższej listy i sprawdź,
jakie dokumenty musisz przygotować.

 

Jeśli posiadasz kilka źródeł dochodu i je udokumentujesz,
TAKTO uzna wszystkie dokumenty przy umowie pożyczki.


 

 

Umowa pożyczki – jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Opracowując nasz produkt finansowy dołożyliśmy wszelkich starań, aby był on dostępny dla jak najszerszego grona potencjalnych klientów. Akceptujemy zróżnicowane źródła dochodu, dzięki czemu możemy udzielić wsparcia nawet tym pożyczkobiorcom, którzy musieliby liczyć się z odmową w innych instytucjach finansowych. Dla kogo przeznaczona jest nasza pożyczka? Jakie dokumenty należy przygotować, aby móc błyskawicznie skorzystać z dodatkowych środków?

Nowa pożyczka – jakie dokumenty będą potrzebne w przypadku umowy o pracę?

Osoby, które otrzymują wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę, to największa grupa naszych klientów. Umowa pożyczki opiera się wówczas o jeden z dokumentów, który potwierdza dochód pozyskany w drodze świadczenia pracy. Najczęściej stosowaną formą potwierdzenia stałych wpływów na konto jest bankowe potwierdzenie wpływu wynagrodzenia za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

Wśród alternatywnych metod poświadczenia sytuacji majątkowej, warto wymienić m.in. przedstawienie druku ZUS RMUA (poświadczający, że nasz pracodawca odprowadza za nas stosowne składki) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, wystawiane bezpośrednio przez pracodawcę. Należy pamiętać również, że podobnie jak w przypadku innych źródeł dochodu, do wnioskowania o pożyczkę niezbędny okaże się dowód osobisty bądź paszport.

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło

W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, może zaistnieć konieczność zapoznania się z treścią samej umowy – reszta wymaganych dokumentów (w tym potwierdzających tożsamość wnioskodawcy) są identyczne.

Szybka pożyczka – jakie dokumenty powinien okazać emeryt bądź rencista?

Umowa pożyczki dla emeryta lub osoby na zasiłku przedemerytalnym opiera się o bankowe potwierdzenie wpłynięcia emerytury z ostatniego miesiąca bądź najnowszy odcinek pocztowy emerytury. W przypadku, gdy świadczenie zostało przyznane w danym roku kalendarzowym, niezbędne będzie również potwierdzenie decyzji o jej przyznaniu. W razie wątpliwości na temat zdolności kredytowej warto przygotować również ostatnią decyzję o waloryzacji emerytury. Rolę potwierdzającego tożsamość dokumentu pełni dowód osobisty bądź legitymacja emeryta.

Analogiczne wymagania są stawiane przed osobami, których głównym źródłem dochodu jest renta. Prócz bankowego potwierdzenia wpływu renty, stosownego odcinka pocztowego oraz decyzji o przyznaniu lub waloryzacji renty, potrzebne może okazać się zaświadczenie z zakładu rentowo-emerytalnego. Dokumentami poświadczającymi tożsamość wnioskodawcy jest dowód osobisty oraz legitymacja rencisty.

Umowa pożyczki dla prowadzących działalność gospodarczą

Jesteś przedsiębiorcą, któremu potrzebna jest szybka pożyczka? Jakie dokumenty będą niezbędne? Wśród pism, które ułatwią proces przyznania świadczenia, należy wymienić potwierdzenie opłacenia podatku dochodowego za miniony miesiąc, ewidencję przychodów z ryczałtu, wyciąg z firmowego konta bankowego, druk karty podatkowej czy wyciąg z książki przychodów i rozchodów.

Czy umowa pożyczki przysługuje osobom korzystającym z zasiłków?

Osoby otrzymujące dochód z zasiłku również mogą wnioskować o tani produkt finansowy, jakim jest nasza pożyczka. Jakie dokumenty są wówczas wymagane? Najważniejszym z nich jest decyzja o przyznaniu świadczenia z Gminnego bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Miasta i Gminy. Warto przygotować również informację na temat ewentualnej rewaloryzacji.

Umowa pożyczki dla rolników

Nasza szybka pożyczka przez internet przysługuje również osobom, które czerpią dochód z rolnictwa. Spośród honorowanych dokumentów należy wymienić m.in. ostatni dowód uiszczenia podatku rolnego, potwierdzenie wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 miesiące oraz zaświadczenie o dochodach z urzędu gminy, które potwierdzi, że pożyczkobiorca posiada gospodarstwo rolne.

Jesteśmy wiarygodni