Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Zaległości wobec firm pożyczkowych ma prawie 250 tys. Polaków

POŻYCZKI Opublikowano: 28.12.2022

Cytowany przez portal Bankier.pl raport BIG ERIF podaje, że niemal ćwierć miliona Polaków notuje znaczne opóźnienia w spłacie zobowiązań, zaciągniętych w przedsiębiorstwach finansowych. Ile wynosi średnie zadłużenie niewypłacalnego dłużnika? Które grupy pożyczkobiorców mają największy problem z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań? Zapraszamy do lektury.

Jak prezentuje się struktura zadłużenia Polaków?

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF informuje, że na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku w bazie instytucji wpisanych było prawie 250 tys. osób, które zalegały z płatnościami związanymi z podjętymi pożyczkami z firm finansowych na dowolny cel przez okres dłuższy niż 30 dni. Uśredniona wartość nieuregulowanych zobowiązań, przypadających na jednego dłużnika, wynosiła ponad 6600 złotych.

Zgromadzone dane pokazały korelację pomiędzy wiekiem pożyczkobiorcy a terminowością spłaty zadłużenia – im starszy jest dłużnik, tym trudniej było mu spłacić podjętą pożyczkę. Przeciętny wiek osób, napotykających na problemy z uregulowaniem podjętych zobowiązań finansowych, mieści się w przedziale od 35 do 44 lat. Uśredniony dług najmłodszych klientów wynosi ok. 3400 złotych. W przypadku najstarszej wyznaczonej grupy wiekowej (ponad 65 lat), wysokość nieuregulowanych zobowiązań rośnie skokowo – wynosząc 9500 złotych, przekraczając o 43% przeciętną wartość zadłużenia.

Jaka jest struktura demograficzna dłużników?

W kategorii najstarszych dłużników z nieuregulowanymi zobowiązaniami wyraźnie widać przewagę kobiet. Choć w przypadku pożyczkobiorców w średnim wieku różnica ta jest stosunkowo nieznaczna (53% kobiet w grupie 45-54 lat oraz 57% w przedziale 55-64 lat), wartość ta rośnie znacząco w przypadku najstarszej grupy dłużników w wieku powyżej 65 lat – niemal 2 na 3 pożyczkobiorców z tego zakresu wiekowego stanowią kobiety.

Procentowy wzrost udziału kobiet w najstarszej grupie wiekowej osób z nieuregulowanymi zadłużeniami jest spowodowany w dużym stopniu statystyczną długością życia kobiety i większą reprezentacją Pań w kategorii wiekowej 65+.

Warto pamiętać również o drugim, ekonomicznym czynniku. Zgodnie z przeprowadzonym w 2021 roku Narodowy Spis Powszechnym, status wdowca zadeklarowało niemal sześciokrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele spośród odnotowanych w bazie ERIF zobowiązań finansowych mogło zostać zaciągniętych w okresie, gdy dane gospodarstwo domowe dysponowało dwoma źródłami dochodu – po śmierci męża sytuacja finansowa wdowy mogła ulec znacznemu pogorszeniu, co przełożyło się na problemy z terminowym uiszczeniem zobowiązania.

W młodszych grupach wiekowych osób zadłużonych dominują mężczyźni

W przypadku najmłodszych dłużników odnotować można nieznaczną nadreprezentację mężczyzn – w grupie wiekowej 25-34 lata znajduje się 57% mężczyzn. W innych przedziałach wiekowych statystyka ta notuje bardziej zbliżone wartości – w najmłodszej grupie dłużników (18-24 lata) znajduje się 53% mężczyzn, a w przedziale 35-44 znajduje się 54% Panów.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni