Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

CRS – co to jest i czy powinieneś się tego obawiać?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 04.07.2021

Na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz więcej osób zostało poinformowanych o konieczności złożenia dokumentu, zwanego oświadczeniem o rezydencji podatkowej. Uchylenie się od takiego obowiązku miałoby skutkować przekazaniem zawiadomienia do urzędu skarbowego. Na czym polega działanie standardu CRS? Co to jest i czym może poskutkować zaniedbanie nowych wymogów?

CRS – co to jest i czy powinieneś się tego obawiać?

Common Reporting Standard (CRS) – co to jest?

CRS, czyli Common Reporting Standard, określany potocznie również mianem EURO-FACTA (w nawiązaniu do podobnej umowy międzynarodowej, nawiązującej do zobowiązań podatkowych względem USA), ma ustalić rezydencję podatkową Polaków względem państw, z którymi Polska podpisała odpowiednie umowy.

Wspomniany CRS to standard służący do zautomatyzowanej wymiany informacji na tematy podatkowe pomiędzy korzystającymi z niego krajami. Nadrzędnym celem wprowadzenie CRS było przeciwdziałanie zjawisku unikania płacenia podatków. W krajach Unii Europejskiej przepisy te weszły w życie pod koniec 2014 roku i obligują one instytucje finansowe z całego świata do gromadzenia informacji na temat rezydencji podatkowej swoich klientów, udostępniając te dane zainteresowanym państwom uczestniczącym w standardzie.

Nakładają one na instytucje finansowe na całym świecie obowiązek gromadzenia informacji o rezydencji podatkowej klientów i udostępniania tych zasobów administracjom podatkowym państw zainteresowanych, z którymi podpisane są odpowiednie umowy.

Jak Polska przestrzega wymogów CRS?

Ustawa dotycząca CRS została uchwalona 9 marca 2017 r i weszła w życie 1 maja 2017 roku. Zgodnie z jej brzmieniem, polskie instytucje finansowe są zobowiązane do uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej od swoich klientów. Brak dopełnienia o obowiązków nie oznacza groźby zamknięcia konta, może dojść jednak do powiadomienia Szefa KAS.

Samodzielne oświadczenie CRS składają klienci indywidualni i instytucjonalni, którzy otwierali rachunek bankowy pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. Zapisy te dotyczą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, pomocniczych, powierniczych, lokat czy kart kredytowych.

Czy 2021 rok przyniósł zmiany w przepisach?

Od 4 marca powiększył się katalog organów KAS, które mogą przeprowadzić kontrolę w zakresie obowiązków względem wymiany informacji podatkowych. Nakładanie kar pieniężnych leżało do tej pory wyłącznie w gestii Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – teraz kompetencje te uzyskało 20 kolejnych naczelników US. Dodatkowe uprawnienia zyskali m.in. Dyrektorzy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Gdańsku i Łodzi.

Na czym polega Dyrektywa DAC7?

Wśród istotnych zmian w przepisach warto wyróżnić również Dyrektywę DAC7, która zapewnia organom podatkowych poszczególnych państw członkowskich odpowiednie instrumenty w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji na temat transakcji na platformach cyfrowych. Dyrektywa ma przeciwdziałać lukom i różnicom pomiędzy poszczególnymi systemami podatkowymi, wykorzystywanymi przez portale dystrybuujące materiały cyfrowe.

Przepisy te obejmą sprzedaż dóbr i usług, wynajem nieruchomości i środków transportu (np. Airbnb i car-sharing) oraz pożyczek bądź inwestycji, prowadzonych za pośrednictwem portali crowdfundingowych, takich jak Indiegogo, Kickstarter czy Patreon. Wejście w życie nowej Dyrektywy przewidziano na 1 stycznia 2023 r.

 


Ocena: 5.0/5 ( 2 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim