Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

CRS – co to jest i czy powinieneś się tego obawiać?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 04.07.2021

Na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz więcej osób zostało poinformowanych o konieczności złożenia dokumentu, zwanego oświadczeniem o rezydencji podatkowej. Uchylenie się od takiego obowiązku miałoby skutkować przekazaniem zawiadomienia do urzędu skarbowego. Na czym polega działanie standardu CRS? Co to jest i czym może poskutkować zaniedbanie nowych wymogów?

Common Reporting Standard (CRS) – co to jest?

CRS, czyli Common Reporting Standard, określany potocznie również mianem EURO-FACTA (w nawiązaniu do podobnej umowy międzynarodowej, nawiązującej do zobowiązań podatkowych względem USA), ma ustalić rezydencję podatkową Polaków względem państw, z którymi Polska podpisała odpowiednie umowy.

Wspomniany CRS to standard służący do zautomatyzowanej wymiany informacji na tematy podatkowe pomiędzy korzystającymi z niego krajami. Nadrzędnym celem wprowadzenie CRS było przeciwdziałanie zjawisku unikania płacenia podatków. W krajach Unii Europejskiej przepisy te weszły w życie pod koniec 2014 roku i obligują one instytucje finansowe z całego świata do gromadzenia informacji na temat rezydencji podatkowej swoich klientów, udostępniając te dane zainteresowanym państwom uczestniczącym w standardzie.

Nakładają one na instytucje finansowe na całym świecie obowiązek gromadzenia informacji o rezydencji podatkowej klientów i udostępniania tych zasobów administracjom podatkowym państw zainteresowanych, z którymi podpisane są odpowiednie umowy.

Jak Polska przestrzega wymogów CRS?

Ustawa dotycząca CRS została uchwalona 9 marca 2017 r i weszła w życie 1 maja 2017 roku. Zgodnie z jej brzmieniem, polskie instytucje finansowe są zobowiązane do uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej od swoich klientów. Brak dopełnienia o obowiązków nie oznacza groźby zamknięcia konta, może dojść jednak do powiadomienia Szefa KAS.

Samodzielne oświadczenie CRS składają klienci indywidualni i instytucjonalni, którzy otwierali rachunek bankowy pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. Zapisy te dotyczą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, pomocniczych, powierniczych, lokat czy kart kredytowych.

Czy 2021 rok przyniósł zmiany w przepisach?

Od 4 marca powiększył się katalog organów KAS, które mogą przeprowadzić kontrolę w zakresie obowiązków względem wymiany informacji podatkowych. Nakładanie kar pieniężnych leżało do tej pory wyłącznie w gestii Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – teraz kompetencje te uzyskało 20 kolejnych naczelników US. Dodatkowe uprawnienia zyskali m.in. Dyrektorzy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Gdańsku i Łodzi.

Na czym polega Dyrektywa DAC7?

Wśród istotnych zmian w przepisach warto wyróżnić również Dyrektywę DAC7, która zapewnia organom podatkowych poszczególnych państw członkowskich odpowiednie instrumenty w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji na temat transakcji na platformach cyfrowych. Dyrektywa ma przeciwdziałać lukom i różnicom pomiędzy poszczególnymi systemami podatkowymi, wykorzystywanymi przez portale dystrybuujące materiały cyfrowe.

Przepisy te obejmą sprzedaż dóbr i usług, wynajem nieruchomości i środków transportu (np. Airbnb i car-sharing) oraz pożyczek bądź inwestycji, prowadzonych za pośrednictwem portali crowdfundingowych, takich jak Indiegogo, Kickstarter czy Patreon. Wejście w życie nowej Dyrektywy przewidziano na 1 stycznia 2023 r.

 brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni