Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Czy pożyczki dla obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa są możliwe?

POŻYCZKI Opublikowano: 21.10.2022

Oferowane przez przedsiębiorstwa pozabankowe pożyczki ratalne stanowią jeden z najpopularniejszych produktów finansowych na rynku. Pożyczkobiorcy cenią je za relatywnie krótki okres rozpatrywania wniosku i proste procedury przyznawania środków. Jednakże, produkty te podlegają również pewnym ograniczeniom. Czy pożyczki dla obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa należą do standardowych produktów finansowych? Zapraszamy do lektury.

Pożyczki dla obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa a obowiązujące prawo

Choć sektor pożyczek pozabankowych cechuje się dużą elastycznością, zdecydowana większość wiodących przedsiębiorstw finansowych stawia przed klientami podobne wymagania natury prawnej. Są one związane zarówno z sytuacją materialną klienta (brak nieuregulowanych zadłużeń, otrzymywane cyklicznie wynagrodzenie), jak i ograniczeniami natury prawnej, wynikających z obowiązujących dokumentów, takich jak ustawa o kredycie konsumenckim czy ustawie antylichwiarskiej.

Stanowiące branżowy standard procedury obejmują również kwestię wymogów prawnych względem pożyczkobiorców. Wytyczne wiodących przedsiębiorstw wymagają od pożyczkobiorców nie tylko określonych dochodów czy nieskazitelnej historii kredytowej, lecz również pełnię zdolności do czynności prawnych. W Polsce posiadają ją wyłącznie osoby pełnoletnie (posiadające własny dowód osobisty), które nie zostały ubezwłasnowolnione lub ich prawo do czynności prawnych nie zostało z różnych powodów ograniczone.

Co mówi ustawa o obywatelstwie polskim?

Warto oczywiście podkreślić, że osoby, które przyjeżdżają do Polski z myślą o zamieszkaniu tu na stałe, mogą ubiegać się o obywatelstwo. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, może je otrzymać cudzoziemiec, który:

  • nieprzerwanie przebywa terenie Polski przynajmniej od 3 lat w oparciu o pozwolenie na pobyt stały bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Może je również otrzymać na podstawie prawa stałego pobytu, jeśli posiada prawny tytuł do zajmowania lokalu mieszkalnego oraz stałe źródło dochodu na terenie Polski.
  • Nieprzerwanie przebywa na terenie Polski od 2 lat w oparciu o pozwolenie o pobycie stałym, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE bądź prawo stałego pobytu, jeśli pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski od co najmniej 3 lat.
  • Nieprzerwanie przebywa na terenie Polski od 2 lat w oparciu o pozwolenie o pobycie stałym, uzyskane z powodu posiadanie statusu uchodźcy, nadawanego przez Rzeczpospolitą Polską.
  • Nieprzerwanie i legalnie przebywa na terenie Polski co najmniej 10 lat, posiadając zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE bądź prawo stałego pobytu, posiadając w Polsce regularne źródło dochody oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
  • Nieprzerwanie przebywa na terenie Polski od 1 roku na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, uzyskanym ze względu na polskie pochodzenia bądź posiadaną Kartą Polaka.

Wraz z uzyskaniem obywatelstwa, osoby przybyłe do Polski z zagranicy uzyskują pełnię praw do czynności prawnych, takich jak podjęcie pożyczki pozabankowych.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni