Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Czy za długi można iść do więzienia?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 08.11.2022

Nieuregulowanie podjętych zobowiązań stanowi naruszenie prawa, które wiąże się z różnymi konsekwencjami. Najczęściej spotykanym wyrokiem w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową jest egzekucja należności z posiadanego przez dłużnika majątku oraz zajęcie części otrzymywanego wynagrodzenia. Czy za długi można iść do więzienia? W jakich okolicznościach należy liczyć się z najsurowszym możliwym wyrokiem? Zapraszamy do lektury.

Czy za długi można iść do więzienia i kiedy nam to grozi?

W ogólnym rozrachunku, odpowiedź na pytanie, czy za długi można iść do więzienia, jest twierdząca. Warto podkreślić jednak, że kara ta nie należy do najczęściej stosowanych, będąc w praktyce zarezerwowaną wyłącznie dla określonych grup dłużników, skazywanych za oszustwa czy wyłudzenie. Wygłaszane przez sąd kary są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić wierzycielom możliwość odzyskania zadłużenia czy nieuregulowanych płatności.

Choć obecne regulacje prawne głoszą, że brak terminowego uiszczania zaciągniętego kredytu bądź pożyczki nie stanowi podstawy do kary więzienia, w prawie istnieje szereg wyjątków, związanych z zapisami kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. Czy za długi można iść do więzienia? Przedstawiamy cztery najpoważniejsze przestępstwa, związane z zadłużeniami, które mogą doprowadzić do takiej sytuacji.

Nieopłacone alimenty

Osoby, które nie regulują zasądzonych alimentów, podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Najsurowszy wymiar kary jest stosowany w przypadku, w których dłużnik nie spłaca danego zobowiązania przez okres dłuższy niż trzy miesiące i może wynieść do 2 lat pozbawienia wolności. Podstawą prawną do takiego wyroku jest art. 209 kodeksu karnego.

Unikanie egzekucji komorniczej

Art. 300 kodeksu karnego głosi, że osoby, które uchylają się od egzekucji komorniczej poprzez ukrywanie, darowanie, niszczenie czy pozorne obciążenie majątku, mogą zostać skazane na okres od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku większej liczny wierzycieli, wymiar kary może być wyższy i wynosić od 6 miesięcy do 8 lat.

Oszustwa pożyczkowe i kredytowe

Choć sam brak spłaty podjętego zobowiązania nie może być przyczyną osadzenia dłużnika w więzieniu, do rezultatu takiego może dojść w sytuacji, gdy dany produkt finansowy został przyznany wskutek oszustwa bądź wyłudzenia. Na podstawie art. 297 kodeksu karnego dłużnik ten może otrzymać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Nieopłacone grzywny

Jeśli dłużnik uchyla się od uregulowania nałożonych na niego grzywien, w pierwszej kolejności dochodzi do próby windykacji komorniczej. Jeśli nakaz zawiedzie, dłużnik zostaje oddelegowany do prac społecznych w okresie od tygodnia do dwóch miesięcy. W przypadku, gdy i ten środek nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, dłużnik może trafić do więzienia na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Dlaczego warto spłacać swoje długi?

Choć kara więzienia za długi dotyczy zaledwie garstki przypadków, nieuregulowane zobowiązania mogą nastręczyć nam wielu problemów w przyszłości. Terminowa spłata należnych zobowiązań wydatnie zwiększa nasze możliwości finansowe – zarówno w zakresie pomniejszych zakupów na raty, jak i najkosztowniejszych przedsięwzięć, takich jak zaciągnięcie kredytu hipotecznego.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni