Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Czy żona odpowiada za długi męża i odwrotnie?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 10.11.2022

W sytuacji, w której przyszli małżonkowie nie zdecydują się na tzw. intercyzę, w chwili zawarcia ślubu pomiędzy stronami powstaje wspólność majątkowa, wynikająca z mocy ustawy. Czy żona odpowiada za długi męża powstałe po zawarciu małżeństwa? W jaki sposób aspekt ten jest uzależniony od wspólności bądź rozdzielności majątkowej? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje na temat długów zawartych w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Czy żona odpowiada za długi męża, a mąż za długi żony?

Zdecydowana większość małżeństw w Polsce opiera się o wspólność majątkową – najpopularniejsze rozwiązanie, wchodzące w życie automatycznie w sytuacji, w której nie zawiązano żadnej innej umowy (jak wspomniana wcześniej intercyza). Zgromadzony od dnia ślubu majątek zostaje uznany za majątek wspólny. Warto pamiętać również, że oprócz majątku wspólnego, małżonkowie dysponują również majątkiem osobistym, zgromadzonym przed ślubem.

W przypadku rozważań na temat tego, czy żona odpowiada za długi męża, jednym z kluczowych czynników, prowadzących do odpowiedzialności obojga małżonków, jest świadomość na temat zaciągniętego zobowiązania. Jeśli jedna ze stron zaciągnęła zobowiązanie finansowe bez wiedzy i zgody drugiej osoby, egzekucja powstałego długu nie może obejmować jej majątku osobistego.

Warto pamiętać również, że spłata zaciągniętych zobowiązań poprzez zajęcie środków z majątku wspólnego nie może obejmować wszystkich dostępnych środków. Współmałżonek odpowiada za swoje długi przede wszystkim z własnego majątku. Do kategorii tej zalicza się przede wszystkim comiesięczne wynagrodzenie, a w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa – dobra będące w jej majątku.

Czy współmałżonek wiedział o długach partnera?

W sytuacji, w której współmałżonek wiedział o nieopłaconych w terminie zobowiązaniach, a wierzyciel rozpoczyna proces windykacji, proces ten może obejmować wyłącznie majątek wspólny – majątek osobisty niezadłużonego małżonka nie może być naruszony. W przypadku, w którym współmałżonek nie wiedział o zadłużeniu swojego partnera, ewentualne działania windykacyjne stanowią naruszenie prawa.

Należy mieć również na względzie, że przepisy nie definiują minimalnego „progu” zadłużenia, powyżej którego jedno z małżonków musi być poinformowane o zaciągnięciu zobowiązania przez drugiego (bądź konieczne jest wyrażenie zgody drugiej osoby). Stosując zapisy kodeksu cywilnego przyjmuje się, że małżonkowie mogą samodzielnie podejmować decyzje finansowe w ramach tzw. zwyczajowego gospodarowania domowym budżetem. Warto pamiętać, że bank nie może wyjawić małżonkowi informacji na temat kredytów zaciągniętych przez drugą osobę – takie działanie stanowiłoby poważne naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Czy żona odpowiada za długi męża przy intercyzie?

Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa, w praktyce wyklucza odpowiedzialność finansową za długi współmałżonka – w takiej sytuacji małżonkowie rozporządzają swoim majątkiem wyłącznie we własnym zakresie. Nie dochodzi również do pojawienia się wspólności majątkowej, dzięki czemu zgromadzony w trakcie małżeństwa majątek należy „oddzielnie” do męża i żony.

 Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni