Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Egzekucja z nieruchomości – od jakiej kwoty może nastąpić?

DOM Opublikowano: 10.11.2022

Windykacja istniejącego zadłużenia poprzez zajęcie posiadanej nieruchomości to bez wątpienia najtrudniejsza dla dłużnika forma dochodzenia swojej należności przez wierzyciela. Egzekucja długu poprzez zlicytowanie posiadanego domu lub mieszkania stanowi niebagatelny problem, rzutujący dotkliwie na komfort życia zadłużonej osoby. Czy wierzycielowi zawsze przysługuje egzekucja z nieruchomości? Od jakiej kwoty należy liczyć się z takim zagrożeniem?

Komornicza egzekucja z nieruchomości – od jakiej kwoty może zostać uruchomiona?

Choć licytacja nieruchomości wskutek nieuiszczonych zobowiązań należy do standardowych uprawnień komornika, nie może ona nastąpić przy dowolnym długu. Organy ustawodawcze wprowadziły limit, poniżej którego egzekucja zobowiązania nie może uwzględniać zlicytowania mieszkania.

Warto pamiętać również, że obowiązujące aktualnie przepisy otwierają możliwości przeciwdziałaniu toczącej się już egzekucji komorniczej – w przypadku uchybień proceduralnych możliwe jest wręcz umorzenie postępowania i odzyskanie zabranego już domu lub mieszkania. Jeśli okazałoby się, że zarekwirowana w toku procesu nieruchomość zostałaby już sprzedana na drodze licytacji, dłużnik mógłby ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Kiedy może dojść do zajęcia mieszkania?

Choć zlicytowanie nieruchomości to w pełni legalny sposób odzyskania powstałej wierzytelności, wyznaczeni komornicy stosują najczęściej mniej problematyczne metody egzekucji, takie jak zajęcie środków na koncie bankowym, przejęcie dozwolonej części wpływających co miesiąc środków (wynagrodzenia za pracę czy należnej renty bądź emerytury). Na poczet spłaty zadłużenia zajęte mogą zostać również zasiłki czy należny zwrot podatku.

Jeśli powyższe, mniej uciążliwe metody nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, komornik może przystąpić do procesu egzekucji z nieruchomości lub ruchomości. Komornik dysponuje uprawnieniami, które umożliwią mu zajęcie mieszkania lub domu będącego własnością dłużnika – warto mieć jednak na względzie, że środek ten nie oznacza automatycznego przepadku mieszkania, lecz jedynie dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej. Najważniejszym ograniczeniem, nakładanym na dłużnika, jest wówczas niemożność przepisania danej nieruchomości na osobę trzecią.

Drobny dług a egzekucja z nieruchomości – od jakiej kwoty może nastąpić?

Obowiązujące obecnie przepisy uregulowały kwestię potencjalnej utraty nieruchomości wskutek stosunkowo niewielkich długów. Aby mieszkanie czy dom mogło zostać zlicytowane, wysokość zadłużenia (bez odsetek oraz kosztów okołopożyczkowych) musi przekraczać 5% wartości danej nieruchomości.

Jak przedłużyć postępowanie egzekucyjne?

Zajęcie nieruchomości za długi to proces skomplikowany i wieloetapowy, a dłużnik może skorzystać z kilku mechanizmów, mających opóźnić ten proces. Osoba, której grozi utrata mieszkania, może zaskarżyć każdą podejmowaną przez komornika czynność – skargi te mogą wstrzymywać egzekucję o wiele miesięcy, dając bezcenny czas na zgromadzenie środków potrzebnych do uregulowania należności bądź dążyć do ugody z wierzycielem.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni