Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Firmowe pożyczki to aktywa czy pasywa?

POŻYCZKI Opublikowano: 11.07.2022

W sytuacji, w której firma zdecyduje się na udzielenie pożyczki innemu przedsiębiorstwu, proces ten należy zaewidencjonować w jego wartości nominalnej w firmowych księgach rachunkowych jako inwestycje na kontach zespołu 2, „Rachunki i roszczenia”. Czy międzyfirmowe pożyczki to aktywa czy pasywa i jak należy je zaksięgować w dokumentacji przedsiębiorstwa? Zapraszamy do lektury.

Pożyczki to aktywa czy pasywa? Rozliczenie zależy od strony w umowie

Niezależnie od tego, czy pożyczka pomiędzy dwiema firmami miała charakter krótko- bądź długoterminowy, ich ewidencjonowanie powinno odbywać się przy pomocy kont z zespołu 2 (np. 2XX – „udzielone pożyczki”). Warto podkreślić, że firma będąca pożyczkodawcą może prowadzić ewidencję pożyczkową na różne sposoby, rozdzielając np. pożyczkobiorców, będących powiązanych z firmą (np. spółki-córki), jak i tych „obcych”.

Choć tego rodzaju konta gromadzą informacje na temat pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych w jednym miejscu, warto mieć na uwadze, ze ich rozgraniczenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia tworzenia sprawozdania finansowego. Dokument ten uwzględnia pożyczki jako inwestycje w zależności od ustalonego terminu spłaty.

Pożyczki udzielane innym firmom zalicza się jako aktywa

W przygotowywanym bilansie pożyczki udzielone innym firmom są uznawane za aktywa. Informacje na temat udostępnionych środków umieszcza się w pozycjach:

  • IV.3 – dla pożyczek długoterminowych, czyli takich, których termin spłaty przypada na okres późniejszy niż rok od dnia bilansowego – literą a) oznacza się pożyczki udzielone jednostkom powiązanym, pozostałe pożyczki opisuje się literą b).
  • III.1 – dla pożyczek krótkoterminowych, czyli takich, których termin spłaty przypada przed upływem jednego roku od dnia bilansowego – podobnie jak w przypadku pożyczek długoterminowych, pod literą a) umieszcza się pożyczki dla jednostek powiązanych, a pod b) dla pozostałych.

W sprawozdaniu finansowym należy umieścić kwotę zapłaty zgodną z art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości – składa się na nią zarówno kwota pożyczki, jak i doliczonych odsetek, wyliczanych od dnia udzielenia pożyczki. W księgach rachunkowych zapisuje się wartość nominalną pożyczki.

Pożyczki pozyskane od innych firm uznaje się za pasywa

Podjęte przez przedsiębiorstwo pożyczki należy uznać jako zobowiązanie i zaksięgować je na osobnym koncie z zespołu 2. W przygotowywanym bilansie, udzielone firmie pożyczki należy wykazać jako pasywa w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi odsetkami.

  • II.2.a – pozycja do umieszczenia zobowiązań długoterminowych,
  • III.2.a – pozycja do umieszczenia zobowiązań krótkoterminowych.

Warto oczywiście mieć na względzie, że przytoczone powyżej informacje to zaledwie mały wycinek złożonego zagadnienia, jakim jest rozliczanie pożyczek pomiędzy firmami. W świetle dynamicznie zmieniającego się prawodawstwa, najlepszym sposobem na wyjaśnienie ewentualnych niejasności jest konsultacja z doświadczonymi księgowymi, którzy wyjaśnią nam obowiązujące procedury i wymogi urzędowe.Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni