Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Firmowe pożyczki to aktywa czy pasywa?

POŻYCZKI Opublikowano: 11.07.2022

W sytuacji, w której firma zdecyduje się na udzielenie pożyczki innemu przedsiębiorstwu, proces ten należy zaewidencjonować w jego wartości nominalnej w firmowych księgach rachunkowych jako inwestycje na kontach zespołu 2, „Rachunki i roszczenia”. Czy międzyfirmowe pożyczki to aktywa czy pasywa i jak należy je zaksięgować w dokumentacji przedsiębiorstwa? Zapraszamy do lektury.

Firmowe pożyczki to aktywa czy pasywa?

Pożyczki to aktywa czy pasywa? Rozliczenie zależy od strony w umowie

Niezależnie od tego, czy pożyczka pomiędzy dwiema firmami miała charakter krótko- bądź długoterminowy, ich ewidencjonowanie powinno odbywać się przy pomocy kont z zespołu 2 (np. 2XX – „udzielone pożyczki”). Warto podkreślić, że firma będąca pożyczkodawcą może prowadzić ewidencję pożyczkową na różne sposoby, rozdzielając np. pożyczkobiorców, będących powiązanych z firmą (np. spółki-córki), jak i tych „obcych”.

Choć tego rodzaju konta gromadzą informacje na temat pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych w jednym miejscu, warto mieć na uwadze, ze ich rozgraniczenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia tworzenia sprawozdania finansowego. Dokument ten uwzględnia pożyczki jako inwestycje w zależności od ustalonego terminu spłaty.

Pożyczki udzielane innym firmom zalicza się jako aktywa

W przygotowywanym bilansie pożyczki udzielone innym firmom są uznawane za aktywa. Informacje na temat udostępnionych środków umieszcza się w pozycjach:

  • IV.3 – dla pożyczek długoterminowych, czyli takich, których termin spłaty przypada na okres późniejszy niż rok od dnia bilansowego – literą a) oznacza się pożyczki udzielone jednostkom powiązanym, pozostałe pożyczki opisuje się literą b).
  • III.1 – dla pożyczek krótkoterminowych, czyli takich, których termin spłaty przypada przed upływem jednego roku od dnia bilansowego – podobnie jak w przypadku pożyczek długoterminowych, pod literą a) umieszcza się pożyczki dla jednostek powiązanych, a pod b) dla pozostałych.

W sprawozdaniu finansowym należy umieścić kwotę zapłaty zgodną z art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości – składa się na nią zarówno kwota pożyczki, jak i doliczonych odsetek, wyliczanych od dnia udzielenia pożyczki. W księgach rachunkowych zapisuje się wartość nominalną pożyczki.

Pożyczki pozyskane od innych firm uznaje się za pasywa

Podjęte przez przedsiębiorstwo pożyczki należy uznać jako zobowiązanie i zaksięgować je na osobnym koncie z zespołu 2. W przygotowywanym bilansie, udzielone firmie pożyczki należy wykazać jako pasywa w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi odsetkami.

  • II.2.a – pozycja do umieszczenia zobowiązań długoterminowych,
  • III.2.a – pozycja do umieszczenia zobowiązań krótkoterminowych.

Warto oczywiście mieć na względzie, że przytoczone powyżej informacje to zaledwie mały wycinek złożonego zagadnienia, jakim jest rozliczanie pożyczek pomiędzy firmami. W świetle dynamicznie zmieniającego się prawodawstwa, najlepszym sposobem na wyjaśnienie ewentualnych niejasności jest konsultacja z doświadczonymi księgowymi, którzy wyjaśnią nam obowiązujące procedury i wymogi urzędowe.


Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim
 

TAKTO Finanse chce świadczyć usługi na najwyższym poziomie i w tym celu wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie plików cookies.