Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Formularz PCC-3 – pożyczka od rodziny. Jak wypełnić druk?

POŻYCZKI Opublikowano: 03.04.2022

Choć znaczna część działań finansowych w obrębie rodziny jest zwolniona z tzw. podatku cywilno-prawnego, w dalszym ciągu jesteśmy z obligowani do wypełnienia formularza PCC-3. Pożyczka od rodziny – jak wypełnić druk prawidłowo i wypełnić obowiązek względem urzędu podatkowego? Zapraszamy do lektury.

Formularz PCC-3 – pożyczka od rodziny. Jak wypełnić druk?

Deklaracja PCC-3. Pożyczka od rodziny – jak wypełnić?

Pożyczenie pieniędzy od bliskiej rodziny to bez wątpienia jeden z najtańszych sposobów pozyskania dodatkowych środków. Musimy jednak pamiętać, że nie jest on całkowicie pozbawiony formalności. Pożyczkobiorca jest zobligowany do rozliczenia się z odpowiednim urzędem podatkowym poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i ewentualne uiszczenie podatku od czynności cywilno-prawnej.

Stawka podatku od czynności cywilno-prawnej, jaką jest pożyczka, wynosi obecnie 0,5% wartości pożyczki. Jeśli pożyczkodawcą nie jest najbliższa rodzina, lecz znajomi lub dalsi krewni, limit kwoty, do której umowa pożyczkowa jest zwolniona z opodatkowania, wynosi 1 000 zł. Jeśli pożyczka przekracza tę kwotę, a pożyczkobiorca nie zgłosi do urzędu faktu zaciągnięcia pożyczki, musi liczyć się z nałożeniem podatku o wartości 20% pożyczki.

PCC-3 (pożyczka od rodziny) – jak wypełnić formularz?

Formularz PCC-3 można wypełnić na kilka sposobów – najwygodniej przesłać pismo za pośrednictwem portalu e-Deklaracje. Osoby, które preferują tradycyjne metody rozliczeniowe, mogą złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym bądź wysłać pocztą. Poniżej prezentujemy wszystkie pola, jakie należy uzupełnić podczas składania zeznania.

 • Pole nr 1: miejsce na swój numer NIP lub PESEL.
 • Pole nr 4: data dokonania czynności – data zawarcia umowy pożyczki.
 • Pole nr 5: nazwa urzędu skarbowego, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.
 • Pole nr 6: należy zaznaczyć „złożenie deklaracji”.
 • Pole nr 7: pkt. 4 – „podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (pożyczkobiorca)”.
 • Pole nr 8: „osoba fizyczna” (o ile nie prowadzimy firmy).
 • Pola nr 9-20: umieścić w polach odpowiednie dane osobowe oraz adresowe.
 • Pole nr 21: „umowa”.
 • Pole nr 24: umieszczamy tu kluczowe informacje na temat pożyczki: datę zawarcia, strony umowy (wraz ze stopniem pokrewieństwa, jeśli pożyczka miałaby być zwolniona z podatku PCC), kwota pożyczki.
 • Pole nr 32: wartość pożyczki (czyli podstawa opodatkowania).
 • Pole nr 33: stawka podatkowa – 0,5%.
 • Pole nr 34: obliczamy podatek (mnożymy wartość pola 32 z polem 33).
 • Pole nr 47: należy przepisać wartość z pola 34.
 • Pole nr 54: należy przepisać wartość z pola 47 – w przypadku pożyczek zwolnionych z podatku, w polach 33, 34, 47 oraz 54 powinna znaleźć się wartość 0.
 • Pola 65 oraz 66: imię i nazwisko.
 • Pole nr 67: data wypełnienia deklaracji.
 • Pole nr 68: podpis.

Jeśli zdecydujemy się na złożenie deklaracji drogą cyfrową, powinniśmy pamiętać o zapisaniu na komputerze wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak sama deklaracja PCC-3, Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz ewentualne potwierdzenie przelewu. Choć dane te będą znajdować się na naszym profilu zaufanym czy w bankowości elektronicznej, zdecydowanie wygodniej jest trzymać je w jednym, bezpiecznym miejscu.

 


Ocena: 5.0/5 ( 4 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim