Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli urzędu skarbowego?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 03.09.2022

W ostatnim czasie urzędy skarbowe zyskała kontrowersyjne uprawnienia, umożliwiające im składanie do banków wniosków o informacje również na temat tych podatników, którzy nie posiadają statusu osoby podejrzanej. Wiele osób zastanawia się, ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli ze strony urzędników, którzy mogą podważyć legalny charakter naszych oszczędności. O czym należy pamiętać?

Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości

Przytoczone we wstępie uprawnienia są rezultatem wdrożenia programu Polskiego Ładu. W ramach nowych kompetencji, od lipca 2022 roku naczelnicy urzędów skarbowych mogą wymagać od banków przedstawienia informacji bankowej na temat osób niebędących podejrzanymi w sprawie. Eksperci uznają nowe przepisy za kontrowersyjne i będące w sprzeczności zarówno z tajemnicą bankową, jak i prawami obywatelskimi.

Do tej pory udostępnienie danych z konta bankowego mogło mieć miejsce dopiero wtedy, gdy przeciwko danej osobie zostało wszczęte postępowanie podatkowe. Nawet wtedy urzędy nie posiadały dostępu do samego konta i musiały polegać na informacjach dostarczanych przez sam bank. Proces ten zmienił się wraz z nowelizacją Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – w sekcji dotyczącej zakresu obowiązku przekazywania informacji bankowej, słowo „podejrzany” zastąpiono pojęciem „osoby fizycznej”.

Biuro prasowe ministerstwa twierdzi, że wprowadzone zmiany nie powinny być powodem do obaw. Urzędnicy wskazują, że o takie żądanie można wystąpić wyłącznie w sytuacji, gdy wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie przestępstwa lub wykroczenia lub czynności wyjaśniające w sprawie przestępstw lub wykroczeń skarbowych. Specjaliści wskazują, że nowelizacja może być furtką do niebezpiecznych precedensów, związanych z legalnym pozyskiwaniem danych, które wcześniej były przeznaczone wyłącznie dla wiadomości banku i posiadacza rachunków.

Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli skarbówki?

W świetle powyższych zmian, część Polaków obawia się, że wpłata zgromadzonej przez lata gotówki na konto może sprowadzić na nich kontrolę urzędu skarbowego. Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli naczelnych organów? Co sprawia, że dokonana przez nas transakcja może jawić się jako podejrzana?

Uznaje się, że banki mają obowiązek raportować transakcje o wartości powyżej 15 tys. euro (równowartość ok. 70 tys. zł). Warto pamiętać, że limit ten dotyczy również sytuacji, w których zdecydujemy się podzielić daną transakcję na kilka mniejszych segmentów – funkcjonujące oprogramowanie prawdopodobnie powiąże pomniejsze przelewy.

Z czego wynikają powyższe ograniczenia? Przytoczony powyżej próg finansowy, który określa, ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli, wynika z obowiązujących przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu działalności terrorystycznej. Rolę tę pełni obecnie Generalny Inspektor Informacji Finansowej – zdefiniowana w ramach przepisów unijnych jednostka analityki finansowej, którą wspomaga Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni