Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Jak działa pożyczka do spółki z o.o.?

POŻYCZKI Opublikowano: 30.07.2022

Choć pożyczki pozabankowe kojarzą się nam przede wszystkim z produktami finansowymi dla osób prywatnych, z rozwiązania tego chętnie korzystają również przedsiębiorstwa. Warto pamiętać jednak, że formalności związane z zawarciem umowy pożyczkowej mogą różnić się w zależności od osobowości prawnej danej firmy. Na jakich zasadach funkcjonuje pożyczka do spółki z o.o., udzielana przez wspólnika? Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas artykułem.

Na czym polega pożyczka do spółki z o.o. przez członka zarządu lub wspólnika?

Aktualnie nie istnieje żaden przepis, który zakazywałby zawarcia umowy, jaką jest pożyczka do spółki z o.o. od wspólnika bądź członka zarządu. Porozumienie tego typu spełnia wszelkie przesłanki zawarte w art. 720 ust. 1 Kodeksu cywilnego, określający definicję pożyczki. Decydując się na zawiązanie tego typu umowy, należy pamiętać o ogólnych wytycznych, wynikających z litery prawa.

Jeśli wartość umowy opiewa na kwotę przekraczającą 1 000 złotych, należy sporządzić ją w formie pisemnej. Warto pamiętać jednak, że udokumentowanie pożyczki zaleca się niezależnie od jej kwoty. Należy mieć również na względzie, że zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, jeśli jedyny wspólnik pełni rolę członka zarządu, zawarcie umowy pożyczkowej z reprezentowaną spółką wymaga sporządzenia stosownego aktu notarialnego.

Czy pożyczka do spółki z o.o. może być przeznaczona na dowolny cel?

Obecne prawo nie zobowiązuje pożyczkobiorcy do przeznaczenia otrzymanych środków na ściśle określony cel. Tego rodzaju zapis można jednak zawrzeć samodzielnie – pożyczkodawca może zaproponować w umowie konkretną inwestycję lub zakup bądź zawrzeć klauzulę, zgodnie z którą udostępnione środki mają posłużyć rozwojowi firmy.

Warto pamiętać, że pożyczka do spółki z o.o. wymaga uzyskania zgody zgromadzenie wspólników – jej brak sprawia, że umowa pożyczkowa staje się nieważna. W przypadku zawarcia pożyczki, której wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego, należy uzyskać uchwałę wspólników (wymóg ten nie dotyczy sytuacji, w której umowa spółki zakłada inne zasady).

Pożyczka do spółki z o.o. – jaka jest wysokość opodatkowania?

W przypadku standardowej pożyczki prywatnej, obłożonej podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%. Jednakże, pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez samego prezesa, będącego przy tym wspólnikiem spółki, są zwolnione z takiego podatku.

Czy pożyczka do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu VAT? Jeśli pożyczkodawcą jest osoba fizyczna, która nie jest płatnikiem VAT, pożyczka nie podlega opodatkowaniu. Gdy obie strony posiadają taki status, udzielenie pożyczki musi być względnione w deklaracji VAT. Warto podkreślić jednak, że umowa pożyczkowa podlega tzw. zwolnieniu przedmiotowemu, gdyż w świetle prawa traktowana jest jako usługa pośrednictwa finansowego.

Powyższe przykłady pokazują, że pożyczka do spółki z o.o. może stanowić bardzo atrakcyjną metodę na pozyskanie dodatkowych środków. Jednakże, należy pamiętać o obowiązkach, jakie nakładają na nas obowiązujące przepisy prawne – jeśli dopełnimy wymaganych formalności, pożyczka tego typu nie będzie wiązać się z wysokimi kosztami.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni