Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Kiedy pożyczka ulegnie przedawnieniu?

POŻYCZKI Opublikowano: 21.03.2022

Po upływie określonego czasu roszczenia ulegają przedawnieniu. Warto podkreślić, że przepisy te dotyczą nie tylko pożyczek i wszelkiego rodzaju zobowiązań finansowych. Zawarte w odpowiednich ustawach zasady obejmują m.in. realizacje umów pomiędzy kontrahentami. Kiedy pożyczka ulegnie przedawnieniu? Jakie działania są w interesie pożyczkobiorcy, a co powinien zrobić wierzyciel? Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.

Kiedy pożyczka ulegnie przedawnieniu? Podstawy prawne kredytu i pożyczki

Zasady udzielania kredytu określa prawo bankowe. Zgodnie z jego zapisami, bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę na ustalony w umowie cel – kredytobiorca jest zobligowany do wydania środków zgodnie z umową i spłaty długu wraz z odsetkami i prowizją w ustalonym terminie.

Podstawą udzielania pożyczek jest kodeks cywilny. Umowa pożyczkowa zakłada przeniesienie pieniędzy bądź rzeczy pożyczkodawcy na własność pożyczkobiorcy, który zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość rzeczy lub pieniędzy. Jeśli wartość umowy wynosi więcej niż 1 000 złotych, umowę pożyczki należy sporządzić na papierze.

Zarówno pożyczki, jak i kredyty dotyczą tzw. przedmiotów o charakterze majątkowym – związane z umowami zobowiązania ulegają przedawnieniu wraz z upływem czasu. Choć nie oznacza to automatycznego rozwiązania bądź wygaśnięcia danego zobowiązania, wydatnie komplikuje proces dochodzenia swoich racji drogą sądową.

Jak działa przedawnienie?

Zasady funkcjonowania przedawnienia określa kodeks cywilny. W chwili upłynięcia terminu przedawnienia, osoba, względem której występują roszczenia, może uchylić się od konieczności jego zaspokojenia. Wyjątkiem jest zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia – z możliwości tej nie można skorzystać przed upłynięciem odpowiedniego terminu. Po upłynięciu wyznaczonej daty, nie można domagać się zaspokojenia danego roszczenia.

Przedawnienie w sektorze finansowym

Umowy pożyczkowe oraz kredytowe ulegają przedawnieniu w trzy lata od dnia tzw. wymagalności danego zobowiązania. Czas ten wydłuży się w sytuacji, gdy pożyczkodawcą okaże się osoba, która nie prowadzi specjalizującej się w branży finansowej (np. znajomy czy członek rodziny) – termin przedawnienia będzie wynosić wówczas 6 lat. Warto pamiętać, że długość okresu przedawnienia nie jest powiązana z długością kredytu – niezależnie od tego, czy dotyczy on miesięcznej chwilówki czy zobowiązania wieloletniego, kluczowym kryterium jest status prawny pożyczkodawcy.

Czym jest wspomniany wyżej dzień wymagalności roszczenia? To początkowy termin, od którego pożyczkodawca może wymagać od pożyczkobiorcy uregulowania danego zobowiązania. Jeśli dana pożyczka jest spłacana w ratach, cykl daty przedawnienia będzie ustalany dla każdej raty z osobna. Kluczowej roli nie pełni sama data zawarcia umowy pożyczkowej, lecz terminy płatności, ustalone dla poszczególnych części danego kredytu bądź pożyczki. Zgodnie z ustaleniami, opublikowanymi 9 lipca 2018 r., koniec terminu przedawnienia zostaje ustalony na ostatni dzień w roku kalendarzowym.Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni