Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co powinieneś o nim wiedzieć?

POŻYCZKI Opublikowano: 07.01.2021

Działający w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości teleinformatyczny system o nazwie Krajowy Rejestr Zadłużonych to usługa gromadzące dane kilku grup osób o nieuregulowanej historii finansowej. Jakie informacje możemy w nim znaleźć? Kto jest uprawniony do skorzystania ze zgromadzonych tam danych?

krajowy-rejestr-zadluzonych_1

Jakie dane może udostępnić nam Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Działający od 6 grudnia 2018 roku Krajowy Rejestr Zadłużonych ujawnia informacje na temat trzech grup dłużników. Przynależność do danej kategorii jest związana ze źródłem danego długu i osobowości prawnej danej osoby fizycznej bądź prawnej.

1.      Postępowanie restrukturyzacyjne bądź upadłościowe

Do pierwszej kategorii należą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (które nie posiadają statusu osób prawnych, lecz posiadają zdolność prawną na mocy ustawy), względem których toczą się lub toczyły postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub postępowania w sprawach na temat orzeczenia względem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

2.      Umorzona egzekucja sądowa lub administracyjna

W drugiej grupie również znajdują się osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne o zdolności prawnej. Jednakże, w tym przypadku czynnikiem decydującym o znalezieniu się w bazie jest prowadzenie przez odpowiednie organy egzekucji sądowej bądź administracyjnej, która została umorzona ze względu na jej bezskuteczność.

3.      Nieuregulowane należności alimentacyjne

Ostatnia grupa wyróżnia osoby fizyczne, względem których odbywa się obecnie egzekucja świadczeń alimentacyjnych bądź należności względem budżetu państwo, które pojawiły się ze względu na świadczenia wypłacane w przypadku nieskutecznej egzekucji alimentów. Do kategorii tej kwalifikują się osoby, które zalegają z realizacją świadczeń przez czas dłuższy niż 3 miesiące.

Kto może zajrzeć w Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych składa się z kilku platform dostępowych, przeznaczonych dla różnych grup interesantów.

  • Portal Publiczny – pozwala on poznać aktualne obwieszczenia i oferuje dostęp do informacji dotyczących trzech powyższych grup oraz zawierane dane na temat doradców restrukturyzacyjnych. Dostęp do portalu nie wymaga zalogowania;
  • Portal Użytkowników Zarejestrowanych – umożliwia składanie wniosków oraz pism procesowych na temat postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych czy w sprawie orzeczeń zakazu prowadzenia działalność. Można zapoznać się z aktami sprawy oraz odbierać korespondencję dotyczącą danych postępowań;
  • Rejestr dla Organów Administracji Publicznej – ta część portalu jest skierowana dla organów, które są zobligowane do umieszczenia w KRZ informacji na temat osób i podmiotów objętych egzekucją sądową bądź komorniczą oraz osób, względem których toczy się egzekucja alimentów bądź związanych z nimi świadczeń względem budżetu państwa;
  • Portal Użytkowników Branżowych – ostatnia sekcja portalu jest skierowana do syndyków, nadzorców oraz zarządców, którzy są odpowiedzialni za wykonanie czynności w ramach postępowań restrukturyzacyjnych bądź upadłościowych.


brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni