Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Na jakich zasadach funkcjonuje pożyczka do spółki cywilnej?

POŻYCZKI Opublikowano: 09.07.2022

Umowa pożyczkowa to porozumienie, które można zawiązać między wieloma zainteresowanymi stronami. Warto mieć na uwadze, że osobowość prawna poszczególnych stron ma kluczowy wpływ na wymagane formalności i podstawę prawną udzielenia środków. W jaki sposób funkcjonuje pożyczka do spółki cywilnej? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Pożyczka do spółki cywilnej – podstawa prawna

Na wstępie należy podkreślić, że prawo cywilne traktuje spółkę cywilną w charakterze spółki pomiędzy wspólnikami. Podmiotu tego nie można rozpatrywać w kategorii podatnika od czynności cywilnoprawnych – funkcję tę pełnią sami wspólnicy, na barkach których spoczywa obowiązek odpowiedniego rozliczenia podatkowego, np. przy zawieranych umowach pożyczkowych.

Co do zasady, umowa pożyczki podlega pod opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC), którego wysokość jest regulowana przez ustawę o PPC. Dokument ten wskazuje, że obowiązek podatkowy, wynikający z zawarcia takiej umowy, spoczywa na osobie biorącej pożyczkę. Warto wspomnieć również, że u ustawa o PCC nie ustala tożsamości podatnika – określa jedynie, na kim spoczywa obowiązek podatkowy.

Definicję podatnika określa jednak ordynacja podatkowa, zgodnie z którą podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowemu na mocy ustaw podatkowych. W świetle przepisów, podatnikiem może być jednostka pozbawiona osobowości prawnej – jednakże, podstawą do nałożenia podatku PPC jest dokonanie wskazanej w ustawie czynności cywilnoprawnej.

Jak funkcjonuje pożyczka do spółki cywilnej?

W świetle obowiązującego prawa cywilnego, spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej oraz do czynności prawnych. Jest ona organizacją wspólników, których łączy cel gospodarczy oraz współwłasność zgromadzonego majątku spółki. Wyłącznie zaangażowani w spółkę wspólnicy posiadają podmiotowość prawną, która pozwala im zawierać umowy pożyczkowe. Oznacza to, że sama spółka cywilna nie będzie podatnikiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż w świetle prawa nie może ona być stroną w umowie pożyczkowej.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje wyraźnie, że obowiązek podatkowy spoczywać będzie na wspólnikach spółki cywilnej. Osoby te są w równym stopniu obciążone obowiązkiem podatkowym oraz wynikającą z niego koniecznością złożenia stosownej deklaracji PCC.

Pożyczka do spółki cywilnej jako wzrost wkładu

Warto podkreślić również, że pożyczka do spółki cywilnej rozróżnia okoliczności, w której pożyczkodawcą jest wspólnik bądź osoba trzecia. Pożyczka do spółki cywilnej udzielana przez wspólnika jest uznawana nie jako pożyczka, lecz jako zmiana umowy spółki, która podnosi wkład.

Opodatkowanie takiej pożyczki wynosi wówczas 0,5% i należy uiścić je w ciągu 14 dni od momentu powstania zobowiązania. Należy mieć na uwadze, że opodatkowanie w solidarny sposób dotyczy wszystkich wspólników, którzy działają w ramach spółki cywilnej.

 Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni