Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Niezgłoszona pożyczka – co nam grozi i jak zapobiec karom?

POŻYCZKI Opublikowano: 29.05.2022

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, zawarcie umowy pożyczkowej z drugą osobą jest czynnością cywilnoprawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem cywilnoprawnym, wynoszącym 0,5% wartości zawartej umowy. Jeśli nie poinformujemy właściwego urzędu skarbowego w terminie o nawiązanej umowie, musimy liczyć się z ryzykiem nałożenia 20% podatku sankcyjnego. Czy każda niezgłoszona pożyczka może skutkować tego rodzaju utrudnieniami? Zapraszamy do lektury.

Niezgłoszona pożyczka – co nam grozi i jak zapobiec karom?

 

Czy każda niezgłoszona pożyczka wiąże się z konsekwencjami?

Pożyczka od rodziny bądź znajomych to jedna z najpopularniejszych form pozyskiwania dodatkowych środków. Choć metoda ta cechuje się dużą elastycznością i wygodą, warto mieć na uwadze, że nie jest ona całkowicie pozbawiona wymogów formalnych. Aby ustalić, czy niezgłoszona pożyczka może wiązać się z szeregiem przykrych konsekwencji, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa czynniki – wartość pożyczki oraz ewentualny stopień pokrewieństwa z pożyczkodawcą.

Czy niezgłoszona pożyczka do 1 000 złotych jest zgodna z prawem?

Jednym z wyjątków, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego, jest pożyczka o wartości nieprzekraczającej 1000 złotych – to wartość graniczna, poniżej której pożyczkobiorca nie jest zobligowany do uiszczenia 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli pożyczka nie podlega opodatkowaniu PCC (lub jest z niego zwolniona), pożyczkobiorca nie musi sporządzać deklaracji PCC-3. Niezgłoszona pożyczka do 1 000 złotych jest jednym z takich wyjątków.

Warto pamiętać również, że niezgłoszona pożyczka do 1 000 zł nie wymaga również sporządzenia umowy na piśmie, a jej stworzenie pozostaje w gestii obu zainteresowanych stron. Choć udokumentowanie przekazania środków do 1000 złotych przy pomocy umowy nie jest wymagane prawem, warto rozważyć taką decyzję – spisany dokument może stanowić cenny dodatek przy ewentualnych nieporozumieniach pomiędzy obiema stronami.

Niezgłoszona pożyczka w rodzinie – dlaczego warto tego uniknąć?

Jedną z najważniejszych kwestii, które mają bezpośredni wpływ na konieczność uiszczenia podatku PCC, jest stopień pokrewieństwa pomiędzy zainteresowanymi stronami. W zdecydowanej większości przypadków, niezgłoszona pożyczka pochodzi od członków rodziny z I grupy podatkowej – małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuków, dziadków, teściów, pasierbów oraz ojczyma bądź macochę. Podobnie jak w przypadku darowizn, pożyczki do kwoty 9 637 złotych (w pięcioletnim przedziale czasowym) w obrębie tej grupy są zwolnione z opodatkowania. Należy pamiętać jednak o konieczności złożenia deklaracji PCC.

Z opodatkowania mogą być zwolnione również pożyczki o większej wartości, o ile zostały zawarte pomiędzy osobami z tzw. grupy zerowej (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym bądź macocha). Podobnie jak w przypadku grupy pierwszej, pożyczka z grupy 0 musi zostać udokumentowana i zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego. Niezgłoszona pożyczka nie może liczyć na preferencyjne warunki rozliczenia – należy liczyć się z ryzykiem nałożenia tzw. podatku sankcyjnego w wysokości 20% pożyczonej kwoty.

 

 


Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim