Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Niezgłoszona pożyczka – co nam grozi i jak zapobiec karom?

POŻYCZKI Opublikowano: 29.05.2022

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, zawarcie umowy pożyczkowej z drugą osobą jest czynnością cywilnoprawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem cywilnoprawnym, wynoszącym 0,5% wartości zawartej umowy. Jeśli nie poinformujemy właściwego urzędu skarbowego w terminie o nawiązanej umowie, musimy liczyć się z ryzykiem nałożenia 20% podatku sankcyjnego. Czy każda niezgłoszona pożyczka może skutkować tego rodzaju utrudnieniami? Zapraszamy do lektury.

 

Czy każda niezgłoszona pożyczka wiąże się z konsekwencjami?

Pożyczka od rodziny bądź znajomych to jedna z najpopularniejszych form pozyskiwania dodatkowych środków. Choć metoda ta cechuje się dużą elastycznością i wygodą, warto mieć na uwadze, że nie jest ona całkowicie pozbawiona wymogów formalnych. Aby ustalić, czy niezgłoszona pożyczka może wiązać się z szeregiem przykrych konsekwencji, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa czynniki – wartość pożyczki oraz ewentualny stopień pokrewieństwa z pożyczkodawcą.

Czy niezgłoszona pożyczka do 1 000 złotych jest zgodna z prawem?

Jednym z wyjątków, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego, jest pożyczka o wartości nieprzekraczającej 1000 złotych – to wartość graniczna, poniżej której pożyczkobiorca nie jest zobligowany do uiszczenia 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli pożyczka nie podlega opodatkowaniu PCC (lub jest z niego zwolniona), pożyczkobiorca nie musi sporządzać deklaracji PCC-3. Niezgłoszona pożyczka do 1 000 złotych jest jednym z takich wyjątków.

Warto pamiętać również, że niezgłoszona pożyczka do 1 000 zł nie wymaga również sporządzenia umowy na piśmie, a jej stworzenie pozostaje w gestii obu zainteresowanych stron. Choć udokumentowanie przekazania środków do 1000 złotych przy pomocy umowy nie jest wymagane prawem, warto rozważyć taką decyzję – spisany dokument może stanowić cenny dodatek przy ewentualnych nieporozumieniach pomiędzy obiema stronami.

Niezgłoszona pożyczka w rodzinie – dlaczego warto tego uniknąć?

Jedną z najważniejszych kwestii, które mają bezpośredni wpływ na konieczność uiszczenia podatku PCC, jest stopień pokrewieństwa pomiędzy zainteresowanymi stronami. W zdecydowanej większości przypadków, niezgłoszona pożyczka pochodzi od członków rodziny z I grupy podatkowej – małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuków, dziadków, teściów, pasierbów oraz ojczyma bądź macochę. Podobnie jak w przypadku darowizn, pożyczki do kwoty 9 637 złotych (w pięcioletnim przedziale czasowym) w obrębie tej grupy są zwolnione z opodatkowania. Należy pamiętać jednak o konieczności złożenia deklaracji PCC.

Z opodatkowania mogą być zwolnione również pożyczki o większej wartości, o ile zostały zawarte pomiędzy osobami z tzw. grupy zerowej (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym bądź macocha). Podobnie jak w przypadku grupy pierwszej, pożyczka z grupy 0 musi zostać udokumentowana i zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego. Niezgłoszona pożyczka nie może liczyć na preferencyjne warunki rozliczenia – należy liczyć się z ryzykiem nałożenia tzw. podatku sankcyjnego w wysokości 20% pożyczonej kwoty.

 

 Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni