Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Pożyczka a kredyt – poznaj podstawowe różnice

POŻYCZKI Opublikowano: 18.03.2020

Liczba zaciąganych przez Polaków pożyczek pozabankowych rośnie z każdym rokiem. W 2013 r. wartość zobowiązań tego typu wynosiła miliard złotych. Zaledwie trzy lata później kwota ta urosła sześciokrotnie. Jednak 6 mld złotych pożyczonych od firm prywatnych to zaledwie ułamek z ponad 678 miliardów zł, które Polacy spłacają w ramach kredytów bankowych.

Pożyczka a kredyt, czyli o różnicach uprawnień banków i firm finansowych

Pomimo faktu, iż pojęć tych bardzo często używa się jako synonimów, pożyczka a kredyt to dwa zupełnie inne produkty finansowe. Różnią się niemal każdym aspektem, od zasad przyznawania począwszy, na uprawnionym podmiocie skończywszy. Jak najprościej rozróżnić powyższe zobowiązania?

Pożyczka – tanio, szybko… bezpiecznie?

Pojęcie pożyczki w sektorze finansowym ma bardzo szerokie znaczenie, które dalece wykracza poza prostą transakcję pieniężną. Pożyczka może dotyczyć zarówno gotówki, jak i przedmiotów, a warunki zwrotu można zawrzeć na piśmie bądź ustnie, o ile wartość umowy nie przekracza 1000 zł.

Najważniejszą regulację prawną, która określa formalne podstawy pożyczki, jest art. 720 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego treścią, pożyczkodawca przenosi na własność pożyczkobiorcy daną ilość pieniędzy bądź rzeczy, które tamten zobowiązuje się zwrócić taką samą sumę pieniędzy bądź rzeczy, o takim samym gatunku i jakości.

 

Pożyczka a kredyt – poznaj podstawowe różnice

 

Kiedy pożyczka może być darmowa?

W przytoczonym powyżej przepisie w oczy rzuca się zapis, że osoba pożyczająca jest zobowiązana wyłącznie do zwrotu kwoty pożyczki, nie wspominając nic o ewentualnych odsetkach, prowizji czy opłatach. Czy fakt ten oznacza, że oprocentowanie pożyczki narusza postanowienia polskiego prawa?

Odpłatne bądź nieodpłatne przekazanie pożyczanej kwoty leży wyłącznie w gestii pożyczkodawcy. Darmowa pożyczka to popularna praktyka w kręgu najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Na komfort ten nie mogą pozwolić sobie firmy z sektora pozabankowego, dla których odsetki stanowią gwarancję stabilności finansowej.

W zależności od preferencji obu zainteresowanych stron, umowę pożyczki zabezpieczyć można przy pomocy zastawu, weksla, poręczenia bądź dobrowolnemu poddaniu się egzekucji.

Kredytu udzieli Ci wyłącznie bank

W przeciwieństwie do pożyczek, kredyty pozostają wyłącznie domeną banków. Umowa tego typu oparta jest o Prawo bankowe, które określa prawa i obowiązki obu stron transakcji.

Zgodnie z jego przepisami, kredyt to zobowiązanie, w ramach którego bank przekazuje kredytobiorcy ustaloną kwotę, którą on zobowiązuje się przeznaczyć na określony w umowie cel. W spisanym dokumencie muszą znaleźć się również zapisy na temat warunków zwrotu kredytu, takich jak termin spłaty, wysokość rat i odsetek oraz ewentualnej prowizji.

Kredyt należy zawrzeć na piśmie

W przeciwieństwie do pożyczek na małą kwotę, umowa kredytowa zawsze musi być spisana pod rygorem nieważności. Wszelkie ustalenia ustne, które nie znajdą odzwierciedlenia w poszczególnych punktach dokumentu, nie muszą być respektowane.

Nie znajdziesz darmowego kredytu

Prowizja od pożyczki leży w gestii udzielającego finansowania. W przypadku kredytu, osoba udająca się do banku musi liczyć się z naliczeniem odsetek, które mogą zauważalnie podwyższyć finalną kwotę spłaty. Umowy kredytowe wiążą się zazwyczaj z bardziej restrykcyjnymi ograniczeniami w zakresie finansowego zabezpieczenia interesów banku. Prym wiedzie najczęściej hipoteka, stanowiące najpopularniejsze zabezpieczenie pożyczkowe.

Z opisanych powyżej przykładów płynie cenna lekcja. Pożyczka a kredyt to dwa różne mechanizmy finansowe, które nie nadają się zazwyczaj do tych samych inwestycji. Już dziś odwiedź stronę TAKTO Finanse i przekonaj się, kiedy długoterminowa pożyczka na raty może stanowić dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie.

 


Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim