Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Pożyczka antyinflacyjna dla firm – co to jest?

POŻYCZKI Opublikowano: 04.08.2022

Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe czy wzrosty na rynku paliw i energii to problemy, które dotykają nie tylko osób prywatnych. W podobnie podbramkowej sytuacji znajduje się również wielu przedsiębiorców – to właśnie do nich skierowana jest pożyczka antyinflacyjna z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, oferowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać takie świadczenie? Na co można przeznaczyć pozyskane w ten sposób pieniądze? Zapraszamy do lektury.

Pożyczka antyinflacyjna – najważniejsze informacje

Oferowana przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczka antyinflacyjna to produkt finansowy z częściowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki gwarancją portfelową EFG – koszt ten spoczywa na Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wsparcie to jest przeznaczone dla firm reprezentujących sektor MŚP (małego i średniego przemysłu), a całkowita jego wartość może wynosić od 800 tys. do nawet 10 mln złotych. Pożyczka antyinflacyjna jest skierowana do przedsiębiorstw z całej Polski, nie ogłoszono póki co daty ewentualnego zakończenia projektu.

Do czego służy pożyczka antyinflacyjna?

Oferowana przez PFR pożyczka antyinflacyjna ma łagodzić negatywne skutki wysokiej inflacji. Jest udzielana w dwóch formułach:

  • obrotowej, związanych z finansowaniem bieżącej działalności (zwiększonych kosztów materiałów, surowców, produkcji, transportu) – pożyczka udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 3 miesięcy;
  • inwestycyjnej, która pozwoli dokończyć rozpoczęte inwestycje (których koszt zwiększył się z przyczyn inflacyjnych) – udzielanej na okres do 120 miesięcy z możliwością karencji spłaty kapitału aż do momentu, w którym inwestycja zostanie zakończona.

Na jakich warunkach jest udzielana pożyczka antyinflacyjna?

Podobnie jak inne zobowiązania finansowe, pożyczka antyinflacyjna jest udzielana na warunkach rynkowych tym klientom, którzy posiadają perspektywiczną zdolność kredytową. Aby ubiegać się o pożyczkę, należy posiadać zabezpieczenie na poziomie 120% kwoty pożyczki – 70% z niej może być zabezpieczone gwarancją EFG. Koszt takiej gwarancji (0,2% wartości pożyczki) ponosi ARP.

Pożyczka udzielana jest na warunkach rynkowych dla klientów posiadających perspektywiczną zdolność do spłaty. Wymagany poziom zabezpieczenia wynosi min. 120% kwoty pożyczki z czego 70 % może być zabezpieczone gwarancją EFG, której koszt (0,2% p.a.) ponosi ARP. Resztę zabezpieczenia  50% pożyczki) mogą stanowić dobra materialne, takie jak hipoteka czy zastaw rejestrowy na posiadanych urządzeniach i maszynach przemysłowych.

Jakie koszty generuje pożyczka antyinflacyjna?

Jedynym kosztem, z jakim wiąże się pożyczka antyinflacyjna, jest opłacenie 0,2% za udzielenie finansowania. Rozpatrzenie wniosku, niewykorzystana kwota finansowania czy przedterminowa spłata nie jest obarczona dodatkowymi kosztami. Sama pożyczka antyinflacyjna jest oprocentowana z wykorzystaniem wskaźnika WIBOR 1M oraz marży opartej o tzw. siatkę marż, wykorzystywanej w parametryzatorze pożyczkowym.

Wniosek pożyczkowy jest analizowany przez ekspertów. Po aprobacie wniosków następuje uzgodnienie warunków pożyczki z ARP. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od ARP SA następuje zawarcie umowy oraz określenie przedmiotu zabezpieczenia. Ostatnim krokiem jest samo uruchomienie pożyczki.

 brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni