Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Słownik pożyczkowy

OSZCZĘDZANIE POŻYCZKI Opublikowano: 20.10.2016

Umowy pożyczkowe okazują się bardziej skomplikowane, dlatego przygotowaliśmy małą pomoc ze zwrotów typowo finansowych i pożyczkowych, stosowanych w dokumentach czy rozmowach z doradcami.

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy ma do czynienia z kredytami bądź pożyczkami. Na mieszkanie, samochód, wakacje czy po prostu na codzienne życie. Niby temat łatwy: bierzesz, korzystasz i oddajesz. Jednak zawsze kiedy zaczynasz czytać umowę pożyczkową okazuje się, że to jest jednak trochę bardziej skomplikowane. Dlatego właśnie przygotowaliśmy dla Ciebie małą ściągę ze zwrotów typowo finansowych i pożyczkowych, stosowanych w dokumentach czy rozmowach z doradcami.

Aneks

Dokument zmieniający warunki podpisanej wcześniej umowy pożyczkowej, np. harmonogram spłat.

BIG

Biuro Informacji Gospodarczej to rejestr dłużników zawierający informacje o osobach i firmach, które zalegają ze spłatą rożnych rachunków, np. z gazowni, telewizji kablowych, operatorów sieci telefonicznych. Takie rejestry prowadzą różne firmy, np. Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor czy ERIF.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej to zestawienie historii kredytowej Klientów banków i innych instytucji kredytowych (Klienci indywidualni i firmy), zawierające zarówno informacje pozytywne o regularnej spłacie oraz negatywne o opóźnieniach lub braku spłaty zadłużenia.

Chwilówka

Pożyczka udzielana przez firmy niebędące bankami o niedużej wysokości (do 4000 zł) oraz z krótkim okresem na jednorazową spłatę całego zadłużenia (do 60 dni).

Decyzja kredytowa

Informacja z banku lub firmy pożyczkowej dotycząca rozpatrzenia wniosku pożyczkowego: pozytywna (przyznanie pożyczki) lub negatywna (odmowa udzielenia pożyczki).

Firma pożyczkowa

Pozabankowa instytucja finansowa oferująca pożyczki gotówkowe finansowane z kapitału własnego (nie z pieniędzy innych Klientów). Pożyczki udzielane są na podstawie umowy cywilnoprawnej, a działalność firm pożyczkowych jest normowana ustawą o kredycie konsumenckim.

Gwarant

Osoba, która jest poręczycielem kredytu, czyli gwarantuje, że przejmie go w przypadku niespłacania przez kredytobiorcę.

Harmonogram spłat

Dokument przekazywany pożyczkobiorcy w chwili podpisania umowy pożyczki, który zawiera wykaz rat do spłacenia wraz z wymaganymi datami płatności. Może także zawierać aktualne oprocentowanie pożyczki oraz kwotę odsetek i kapitału, z których dana rata się składa, a także ewentualne dodatkowe koszty dla pożyczkobiorcy.

Klauzula niedozwolona

To zakazane zapisy w umowie (np. pożyczkowej), które naruszają interesy pożyczającego i są niezgodne z jego prawami i obowiązkami oraz wcześniejszymi ustaleniami. Mogą to być bardzo wysokie opłaty za monity przypominające lub nakazujące spłatę pożyczki.

Koszt pożyczki

To cała kwota, jaką należy oddać pożyczkodawcy powyżej tej pożyczonej. Może być złożona z kilku elementów, np. opłata przygotowawcza, prowizja, odsetki. Każdy bank i firma pożyczkowa ma obowiązek poinformować Cię o pełnych kosztach pożyczki oraz jego składowych.

Monit

Wezwanie dłużnika spóźniającego się ze spłatą pożyczki do uregulowania zaległości. Może mieć różną formę: pismo wysłane pocztą, e-mail, SMS, telefon lub wizyta przedstawiciela wierzyciela w domu dłużnika. Za monity najczęściej naliczane są dodatkowe koszty, które zawsze powinny być wyszczególnione w umowie pożyczkowej bądź kredytowej.

Oprocentowanie nominalne (odsetki)

Pokazuje jedynie oprocentowanie kapitału pożyczki. Nie może przekroczyć odsetek maksymalnych, które nie mogą być wyższe niż czterokrotność wartości obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Parabank

Firma pozabankowa, wypłacająca pożyczki ze środków pozyskanych od innych Klientów, którzy są przez to narażeni na ewentualną stratę w przypadku problemów finansowych firmy. Parabanków nie dotyczy prawo bankowe i nie podlegają nadzorowi KNF.

Prowizja

Opłata za przyznanie pożyczki i czynności z nią związane. Stanowi jeden ze składników kosztów pożyczki.

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania oprócz oprocentowania kapitału pożyczki zawiera także wszelkie inne koszty, jakie ponosi pożyczkobiorca. RRSO stanowi wartość procentową całego kosztu pożyczki w stosunku rocznym, dlatego też ta wartość jest bardzo wysoka przy chwilówkach.

Scoring

Metoda oceny wiarygodności osoby lub firmy ubiegającej się o pożyczkę. Scoring wyrażany jest najczęściej w punktach, a oblicza się go w oparciu o różne dane na temat Klienta, np. zawód, status mieszkaniowy, wysokość dochodów, wiek, stan cywilny, posiadanie samochodu, rachunki bankowe. Wynik porównywany jest z osobami, które wcześniej uzyskały pożyczkę i terminowospłaciły.

Windykacja

Odzyskanie zaległych należności od Klienta niespłacającego pożyczki lub innego długu. Dzilii się na polubowną oraz sądową. Pierwsza polega głównie na przypominaniu Klientowi o zaległościach. W przypadku braku reakcji z jego strony, wierzyciel uzyskuje sądowy nakaz zapłaty, który jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Zdolność kredytowa

Zdolność danej osoby lub firmy do spłaty zaciągniętych zobowiązań w terminie. Jest obliczana m.in. na podstawie informacji o wieku, dochodach, zobowiązaniach i liczbie osób na utrzymaniu. Wpływa na nią także wysokość wnioskowanej pożyczki oraz okres kredytowania. Jest podstawą do wydania decyzji kredytowej przez bank lub firmę pożyczkową.

 

Chcesz wypróbować nowe zwroty w praktyce? >>> Weź pożyczkę w TAKTO Finanse :)Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni