Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Tarcza dla kredytobiorców – co należy o niej wiedzieć?

POŻYCZKI Opublikowano: 06.09.2022

Rosnące od wielu miesięcy stopy procentowe sprawiają, że kredyt hipoteczny stanowi coraz większą część domowego budżetu Polaków. Osoby, które zdecydowały się zaciągnąć takie zobowiązanie przy historycznie niskich stopach, płacą obecnie około dwukrotności pierwotnej kwoty. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym siłę nabywczą jest również wysoka inflacja, wynosząca obecnie 16,1%. Ogłoszona przez rząd tarcza dla kredytobiorców ma za zadanie poprawić ich obecną sytuację – jakie są najważniejsze filary jej działania?

Co wprowadza tarcza dla kredytobiorców?

Wdrożona tarcza dla kredytobiorców opiera się na trzech podstawowych czynnikach – wprowadzeniu nieodpłatnych wakacji kredytowych dla osób zaciągających kredyt pod nieruchomość na własny użytek, prace nad wskaźnikiem zastępujący dotychczasowy WIBOR oraz ogłoszenie dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jak poszczególne zmiany wpłyną na portfele osób posiadających kredyt hipoteczny?

Bezpłatne wakacje kredytowe

Co do zasady, wakacje kredytowe nie są mechanizmem nowym, gdyż już wcześniej znajdowały się w ofercie poszczególnych banków. Jednakże, skorzystanie z ich mogło wiązać się z określonymi kosztami, np. odroczeniem spłaty wyłącznie części kapitałowej, pozostawiając część odsetkową (szczególnie dotkliwą w pierwszych latach kredytu) bez zmian. Tarcza dla kredytobiorców wprowadza w tym segmencie istotne zmiany.

Ogłoszona przez rząd tarcza dla kredytobiorców odsuwa w czasie łącznie 8 rat kredytu – po dwie na III i IV kwartał 2022 roku oraz po jednym miesiącu na każdy kwartał 2023 r. Kredytobiorca sam określa najbardziej odpowiadające mu miesiące na zawieszenie spłaty. Cały okres obowiązywania umowy wydłuży się o analogiczny okres – skorzystanie z 8 miesięcy wakacji przedłuży umowę hipoteczną o 8 rat.

Odejście od wskaźnika WIBOR

Wskaźnik WIBOR określa stawki, w jakich banki deklarują się udzielać pożyczki innym bankom. Przez długi czas, WIBOR 3M oraz 6M (na okres 3 i 6 miesięcy) był ściśle powiązany z wysokością stopy referencyjnej – przy stopach rzędu 0,1% wynosił on 0,21%. W trakcie cyklu podwyżek stóp procentowych różnica pomiędzy stopami NBP a WIBOR-em znacząco wzrosła, sięgając momentami ponad 1 p.p.

W debacie publicznej nie brakowało głosów, że system ten stanowi „ukrytą marżę”, stanowiącą dodatkowy dochód dla banku. Prace nad nowym, bardziej realnym wskaźnikiem są związane z unijnym rozporządzeniem BMR – jeśli sektor bankowy nie osiągnie porozumienia, wysoce prawdopodobne jest, że rolę WIBOR-u przejmie overnight POLONIA.

Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Tarcza dla kredytobiorców o najtrudniejszej sytuacji materialnej przewiduje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z FWK – wsparcie o maksymalnej wysokości 2 tys. zł miesięcznie byłoby wypłacane przez okres 36 miesięcy. Jego spłata miałaby zostać podzielona na 144 nieoprocentowane, równe raty. Jeśli kredytobiorca spłaci terminowo 100 kolejnych rat, może liczyć na umorzenie pozostałej części długu.

Tarcza dla kredytobiorców – dlaczego warto z niej skorzystać?

Ogłoszona w obecnej formie tarcza dla kredytobiorców spotkała się z dezaprobatą sektora bankowego, który wskazuje, że tego typu wsparcie powinno zostać skierowane wyłącznie dla najbardziej potrzebujących. Banki przedstawiają również wyliczenia, zgodnie z którymi wakacje kredytowe mogą wygenerować im nawet 18 miliardów straty.

Ekonomiści są jednak zgodni – skorzystanie z tarczy i przeznaczanie zaoszczędzonych środków na nadpłatę kredytu hipotecznego może przynieść nam nawet kilkanaście tysięcy złotych oszczędności.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni