Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Wspólność majątkowa a pożyczka zaciągnięta przez małżonka – co należy wiedzieć?

POŻYCZKI Opublikowano: 27.05.2022

Wiele osób, które po wzięciu ślubu zdecydowały się na wspólność majątkową, nie wie, czy podejmowane przez współmałżonka decyzje finansowe będą miały wpływ na zaistnienie obowiązku podatkowego. Wspólność majątkowa a pożyczka zaciągnięta przez małżonka – jak powinniśmy zinterpretować taką sytuację z perspektywy obowiązujących przepisów? Zapraszamy do lektury naszego najnowszego wpisu.

Wspólność majątkowa a pożyczka zaciągnięta przez małżonka: podstawowe pojęcia

Zawarcie umowy pożyczki to czynność opisana w kodeksie cywilnym, na które może zostać nałożone opodatkowanie, nazywane podatkiem od czynności cywilnoprawnej. Warto podkreślić, że podatek PCC dotyczy sytuacji, w której pożyczkobiorcą jest osoba prywatna, dla której udzielanie finansowania nie stanowi stałego źródła dochodu – decydując się na pożyczkę od banku lub przedsiębiorstwa finansowego, nie będziemy musieli uiścić takiego podatku.

Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniona od wartości samej pożyczki – stanowi 0,5% pożyczonej kwoty. W przypadku pojawienia się obowiązku podatkowego, podatnik (będący jednocześnie pożyczkobiorcą) jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PCC-3 do właściwego urzędu podatkowego w czasie 14 dni od momentu jego powstania. W tym czasie należy również uiścić przytoczony wyżej podatek.

Jaka jest rola małżonków w zarządzaniu wspólnym majątkiem?

Szukając informacji na temat stosunków majątkowych, dotyczących małżeństwa objętego wspólnością majątkową, warto zaznajomić się z treścią kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na uwagę zasługuje zwłaszcza art. 31 § 1 tego kodeksu, który wskazuje, że na mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami dochodzi do powstania wspólności majątkowej (ustawowej), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czaje jej trwania zarówno przez oboje małżonków, jak i jednego z nich.

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami oznacza tzw. współwłasność łączną – nie istnieje możliwość wyodrębnienia udziałów w majątku wspólny, gdyż dwójka małżonków posiada takie samo, pełne prawo do każdego składnika wchodzącego w skład wspólności. Art. 36 kodeksu mówi, że małżonkowie są zobligowani do współdziałania przy zarządzie wspólnym majątkiem, szczególnie w zakresie wzajemnego udzielania informacji na jego temat. Małżonkowie mogą jednak zarządzać majątkiem samodzielnie – wśród czterech wyjątków, dotyczących sytuacji, w których wymagana jest zgoda drugiego małżonka (art. 37 § 1 kro) nie znajduje się pożyczka zaciągnięta przez małżonka.

Wspólność majątkowa a pożyczka zaciągnięta przez małżonka mogą iść w parze

Zgodnie z taką interpretacją zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jedno z małżonków ma możliwość zaciągnięcia pożyczki bez uzyskania wyraźnej zgody drugiego. Na kwestię odpowiedzialności za uregulowanie podjętych zobowiązań więcej światła art. 41 tegoż kodeksu – jeśli małżonek zdecydował się na podjęcie danego zobowiązania finansowego przy zgodzie drugiego małżonka, pożyczkobiorca może wnosić o zaspokojenie powstałych w ten sposób roszczeń również ze wspólnego majątku obojga małżonków.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni