Nowy panel klienta
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

Ile chcesz pożyczyć: 

1000
6000
12000
18500
25 000

Na jak długo: rat

6 rat
12 rat
18 rat
24 rat
30 rat
36 rat
Wysokość Twojej
miesięcznej raty

WEŹ POŻYCZKĘ * Kalkulator służy do symulacji raty pożyczki i nie jest elementem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podane wartości mają charakter orientacyjny.

Całkowita kwota pożyczki: 999 zł; Czas obowiązywania umowy: 20 miesięcy; Miesięczna rata: 126 zł; Całkowity koszt pożyczki: 126 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 9999 zł (Opłata prowizyjna: 75 zł, Opłata za udzielenie pożyczki: 490 zł, Kwota odsetek: 126 zł); Stopa oprocentowania: 8% w skali roku; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi: %

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki – 4 100 zł; całkowity koszt pożyczki - 4 300,22 zł w tym łączna kwota odsetek – 815,22 zł; opłata prowizyjna – 2 460 zł; opłata za udzielenie pożyczki - 1 025 zł; roczna stopa oprocentowania – 10%; czas obowiązywania umowy – 24 miesiące; wysokość miesięcznych rat - 350,01 zł; całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta - 8400,22 zł; RRSO – 119,20% (według stanu na dzień 13-02-2018)

Wypełnij formularz i wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób otrzymania pożyczki TAKTO Finanse!

 

 

Kim jesteśmy?

Twoje dane będą przetwarzane przez TAKTO Finanse sp. z o.o. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław w celu przygotowania do zawarcia umowy, w tym do oceny zdolności kredytowej. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy w Obowiązku Informacyjnym.

 Wpisz kwotę pożyczki
 
 Podaj dochód miesięczny
 Podaj imię
 Podaj nazwisko
 Podaj numer PESEL
 Podaj numer telefonu

* Pole obowiązkowe

* pole nieobowiązkowe

  • wypełnij wniosek przez internet
    i ciesz się gotówką jeszcze szybciej
  • przygotuj dowód osobisty
    i numer konta bankowego
  • nasz konsultant oddzwoni bezpłatnie do Ciebie
  • pomożemy Ci szybko i wygodnie
    przejść przez formalności

Zgody i oświadczenia

Udzielenie poniższych zgód jest dobrowolne. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych, którego dokonamy na podstawie zgody przez jej wycofaniem będzie zgodne z prawem.

Zaznacz poniższe zgody

* Jeśli zaznaczysz "zaznacz poniższe zgody" automatycznie zaznaczysz i zaakceptujesz wszystkie treści zgód.
Pamiętaj, że możesz rozwinąć każdy blok zgód i możesz zaznaczyć każdą lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

Zgody i pełnomocnictwa na weryfikację kredytową w Biurach Informacji Gospodarczej i Kredytowej w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego

* Wyrażenie tych zgód jest konieczne do zawarcia umowy.

Zobacz wszystkie zgody 
rozwiń 
"Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o. [„TAKTO Finanse”] pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie [„BIK”] oświadczenia o wyrażeniu zgody na: - przekazanie moich danych osobowych[1] (zapytanie) do BIK; - na udostępnienie TAKTO Finanse przez BIK w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez TAKTO Finanse; - na przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez TAKTO Finanse w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. [1] Zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami."
rozwiń 
"Na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam TAKTO Finanse sp. z o.o. pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu upoważnienia do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor), dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam TAKTO Finanse sp. z o.o. do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy."
rozwiń 
W celu dokonania oceny mojej wiarygodności wyrażam zgodę i upoważniam TAKTO Finanse sp. z o.o. do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2 (ERIF BIG), z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków (KBIG) - informacji gospodarczych o ewentualnym moim zadłużeniu wobec banków lub innych podmiotów oraz o zgodności dotyczących mnie informacji gospodarczych w centralnych zbiorach danych.
Zwiń
Zgody na weryfikację kredytową w innych podmiotach w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego

* Wyrażenie tych zgód jest konieczne do zawarcia umowy.

Zobacz wszystkie zgody 
rozwiń 
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)** w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez TAKTO Finanse i ich przetwarzanie przez TAKTO Finanse przez 3 lata od ich udostępnienia. ** (lista uczestników FWWI oraz PWIP, stających się administratorami moich danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy)
rozwiń 
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie TAKTO Finanse sp. z o.o. przez Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)** w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych. ** (lista uczestników FWWI oraz PWIP wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy)
rozwiń 
Zgadzam się na przetwarzanie przez TAKTO Finanse sp. zo.o. moich danych pozyskanych w procesie wnioskowania o pożyczkę w celu przeprowadzenia analiz statystycznych i przekazania wyników tych analiz (danych statystycznych) Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP) w celu oceny wiarygodności wnioskujących. Zgoda jest ważna jest 3 lata lub do jej odwołania. *(lista uczestników FWWI oraz PWIP, stających się administratorami moich danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy).
rozwiń 
Wyrażam zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej TAKTO Finanse sp. z o.o. zwróciła się do ULTIMO S.A., jako przetwarzającej dane osobowe w imieniu i na rzecz innych wierzycieli – administratorów danych (Ultimo NS FIZ, Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg)SA, TAKTO NS FIZ) o udostępnienie, w imieniu wierzycieli - administratorów na rzecz TAKTO Finanse sp. z o.o., informacji o moich ewentualnych zobowiązaniach finansowych wobec tych wierzycieli.
rozwiń 
Wyrażam zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej TAKTO Finanse sp. z o.o. przetwarzała dane dotyczące 12-miesięcznej historii mojego rachunku bankowego, które udostępnię za pośrednictwem usługi Kontomatik.
Zwiń
Zgody marketingowe

* Zgody dobrowolne

Zobacz wszystkie zgody 
rozwiń 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę przez TAKTO Finanse sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11 , 50-382 Wrocław w celach marketingowych.
rozwiń 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław moich danych osobowych, zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, do otrzymywania informacji handlowych i spersonalizowanych ofert dotyczących produktów i usług TAKTO Finanse drogą elektroniczną (np. e-mail).
rozwiń 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, do otrzymywania propozycji zawarcia umowy, informacji handlowych oraz spersonalizowanych ofert dotyczących produktów i usług TAKTO Finanse za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. sms, mms oraz połączenia telefoniczne).
Zwiń
Inne zgody i Oświadczenia

Zobacz wszystkie zgody 
rozwiń 
"Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o. [„TAKTO Finanse”] pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu w Biurze Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie [„BIK”] oświadczenia o wyrażeniu zgody na: - przekazanie do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania[1] wynikającego z umowy pożyczki z TAKTO Finanse, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy - na przetwarzanie przez Biuro, w tym udostępnianie BIK informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do TAKTO Finanse dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z TAKTO Finanse umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy; - przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki z TAKTO Finanse, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59 d ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez mnie zgody. [1] Zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami. "
rozwiń 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wzajemne udostępnianie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. oraz nabywcę wierzytelności tj. TAKTO NS FIZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20 moich danych osobowych zebranych w procesach wnioskowania o pożyczkę, danych osobowych zawartych w umowie pożyczki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny ryzyka kredytowego, odpowiednio przez okres 6 lat od: 1) odmowy udzielenia pożyczki lub wykonania zobowiązań wobec Spółki TAKTO Finanse lub nabywcy wierzytelności, 2) zbycia przez Spółkę TAKTO Finanse wierzytelności wynikających z umowy pożyczki 3) rozwiązania umowy pożyczki.
rozwiń 
"Wyrażam dobrowolną zgodę, aby w celu potwierdzenia mojej tożsamości TAKTO Finanse sp. z o.o. z wykorzystaniem specjalnych metod technicznych przetwarzało mój wizerunek, który udostępnię za pośrednictwem usługi Identt®."
Zwiń

Jak otrzymać
naszą pożyczkę?

Wybierz kwotę<br/>i okres pożyczki
1

Wybierz kwotę
i okres pożyczki

Wypełnij wniosek online <br/> lub zamów rozmowę <br/> z konsultantem<br/>
2

Wypełnij wniosek online
lub zamów rozmowę
z konsultantem

Otrzymaj pieniądze<br/>na konto
3

Otrzymaj pieniądze
na konto

Opinia 1 o Pożyczce Takto Finanse
Jedna z lepszych pożyczek jakie miałam. Dzięki długiemu terminowi spłaty nie musiałam się martwić, że nie dam rady oddać. Poza tym potrzebowałam całkiem dużej kwoty, a inne firmy oferowały 1000 zł.

Amelia z Sosnowca
Opinia 2 o Pożyczce Takto Finanse
Polecam. Szybka decyzja. Po przesłaniu dokumentów pieniądze na koncie w godzinę.

Maciek z Warszawy
Opinia 3 o Pożyczce Takto Finanse
Spłaciłem u nich już 2 pożyczki, jeśli kiedyś będę potrzebował pieniędzy to pewnie jeszcze raz skorzystam.

Janusz z Łodzi

Wygodna pożyczka

przez internet lub telefon

WEŹ POŻYCZKĘ

Pożyczki online

Pożyczki na jasnych zasadach w TAKTO Finanse

Zależy nam na tym, byś miał pełen dostęp do wszystkich informacji dotyczących swojej pożyczki. Właśnie dlatego umożliwiamy stały kontakt z konsultantami, którzy wyczerpująco odpowiadają na pytania Klientów. Ponadto dbamy o to, by nasze umowy były transparentne, dzięki czemu w TAKTO Finanse nie musisz się obawiać ukrytych kosztów. Zaufanie osób, które korzystają z naszych usług jest dla nas najważniejsze! Stale dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Klientom jak najwyższy poziom obsługi i poczucie finansowego bezpieczeństwa.

Czytaj więcej
FACEBOOK ZADZWOŃ

Jesteśmy wiarygodni

Takto Finanse stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk kpf Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim
 

Wykorzystujemy
 pliki cookies
 SPRAWDŹ JAK