Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Jak odzyskać prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu?

POŻYCZKI Opublikowano: 05.12.2021

Czy wiedziałeś, że przedterminowa spłata zaciągniętego kredytu pozwala odzyskać część prowizji za jego udzielenie? Zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się, kiedy możesz ubiegać się o odzyskanie części poniesionych z tego tytułu wydatków.

Jak odzyskać prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Czy zwrot prowizji jest możliwy? TSUE rozjaśnia wątpliwości

Zagadnienia związane z ewentualnym odzyskaniem części prowizji bankowej przy spłacie kredytu przed czasem przez wiele lat nie były ujednolicone. Osoby dokonujące wcześniej spłaty twierdziły, że proporcjonalny zwrot odsetek powinien iść w parze z pozostałymi poniesionymi wydatkami, takimi jak prowizja. Opinie tej nie podzielały, rzecz jasna, same banki, które argumentowały, że prowizja to opłata stała, niezależna i jednorazowa, która nie powinna być powiązana z innymi parametrami kredytu i nie podlega zwrotowi.

W sprawie tej głos zabrał sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z opinią z 2019 roku, w momencie wcześniejszej spłaty podjętego zobowiązania, pożyczkobiorca ma możliwość wnioskowania o odzyskanie od pożyczkodawcy wszystkich kosztów i opłat, jakie wiązały się z udzieleniem kredytu. Opinia ta dotyczyła zarówno odsetek i ubezpieczenia, jak i samej prowizji. Jej zwrot nie jest jedynie kwestią dobrej woli banku, lecz obowiązującą interpretacją, którą powinny respektować banki.

W jaki sposób wyliczamy wysokość zwrotu prowizji bankowej?

Ewentualny zwrot prowizji, podobnie jak pozostałych ponoszonych kosztów, następuje w sposób proporcjonalny. Im szybciej zostanie uregulowana całość zaciągniętego kredytu, tym większą część kosztów odzyskamy. Jeśli spłata podjętego kredytu zajmie nam połowę zakładanego czasu, bank powinien zwrócić nam 50% kosztów prowizji.

Warto pamiętać, że żądanie zwrócenia prowizji z powodu wcześniejszej spłaty podjętego zobowiązania to roszczenie, które po określonym czasie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu, nie mamy możliwości skierować sprawę na drogę sądową. Okres, w którym możemy ubiegać się o odzyskanie środków, jest związany z datą, kiedy zdecydowaliśmy się na wcześniejsze uregulowanie należności.

Kiedy przedawni się możliwość odzyskania prowizji?

Co do zasady, na odzyskanie prowizji od banku mamy 6 lat od momentu dokonania nadpłaty. Warto podkreślić jednak, że jeśli uregulowaliśmy powstałą należność przed 9 lipca 2018 roku, okres ten wydłużył się do 10 lat. To właśnie wtedy w życie weszła nowelizacja Kodeksu Cywilnego, której celem było skrócenie terminów przedawnień wielu z popularnych typów roszczeń.

Odzyskanie części prowizji – o czym należy pamiętać?

Aby odzyskać wpłacone środki od banku, należy wystosować do niego odpowiednie pismo. Odpowiedni schemat może znajdować się na stronie samego banku – w razie trudności z jego znalezieniem, z powodzeniem można skorzystać z jednego z gotowych wzorów. W treści wniosku należy zawrzeć przede wszystkim swoje dane osobowe, informacje nt. pożyczki (np. nr umowy kredytowej) i przedstawione żądanie rozliczenia zobowiązania.

Aby usprawnić proces przekazania środków, z pewnością pomocne okaże się załączenie numeru rachunku, na który bank powinien przekazać wyliczony zwrot środków. Wniosek ten można dostarczyć listownie za pomocą listu poleconego lub osobiście w wybranej placówce danej firmy.


Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim