Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Na czym polega zabezpieczenie pożyczki?

POŻYCZKI Opublikowano: 30.11.2021

Jednym z najważniejszych parametrów, jakimi cechuje się każdy potencjalny pożyczkobiorca, jest jego zdolność kredytowa. W dużym uproszczeniu oznacza ona maksymalną wartość pożyczki, jaką może on spłacić w danym okresie bez znaczącego obniżenia standardu życia. Podmioty udzielające pożyczek dostosowują indywidualną ofertę do zdolności kredytowej wnioskującego.

Jednakże, każda firma pożyczkowa musi liczyć się z sytuacją, w której wskutek niespodziewanej choroby czy nagłej utraty pracy, dłużnik utraci możliwość terminowej spłaty należności. Aby ograniczyć straty wynikające z takiej sytuacji, firmy decydują się na zabezpieczenie pożyczki. Jakie formy ochrony są stosowane najczęściej?

Na czym polega zabezpieczenie pożyczki?

1.      Zabezpieczenie pożyczki poprzez dobrowolne poddanie się egzekucji długu

Jedną z metod dochodzenia do odzyskania pożyczonej kwoty jest odgórne wyrażenie zgody na dochodzenie do spłaty pożyczki – nie dochodzi wówczas do wszczynania postępowania sądowego, a dłużnik zgadza się na konsekwencje braku terminowej spłaty poprzez egzekucję z majątku. Dochodzi wówczas do sporządzenia aktu notarialnego w jednej z dwóch postaci:

  • zapłaty określonej kwoty bądź wydania rzeczy zawartych w akcie (np. nieruchomości) o ściśle określonej wysokości świadczenia oraz terminem spłaty, po upływie którego można wnioskować o tytuł wykonawczy,
  • egzekucję bez ściśle określonej kwoty, lecz jedynie górną granicą stawki – dokument ten określa również zdarzenie (warunek), od którego zależy wykonanie obowiązku; w tym wypadku również określa się termin, po którym może nastąpić nadanie klauzuli wykonalności.

2.      Hipoteka

Osoby, które zdecydowały się na kredyt na zakup mieszkania czy domu, z pewnością zetknęły się z pojęciem ustanowienia hipoteki pod nieruchomość. Warto pamiętać jednak, że taka forma finansowania i rodzaj zabezpieczenia przysługuje jedynie bankom oraz SKOK-om. Wpis do księgi wieczystej może objąć np. część nieruchomości, użytkowanie wieczyste czy prawo do lokalu.

3.      Poręczenie

Poręczenie cywilne oznacza, że w przypadku niemożności spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę, obowiązek ten przejmuje na siebie poręczyciel. Rozwiązanie to powinno być sporządzone w formie pisemnej w postaci umowy zawieranej z osobą trzecią – brak spisanego oświadczenia od poręczyciela sprawi, że umowa będzie nieważna. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której poręczyciel będzie musiał spłacić powstałe zobowiązanie, może on ubiegać się o odzyskanie pieniędzy od pierwotnego dłużnika. Proces ten określa się mianem roszczenia regresowego.

Postaw na pożyczkę od TAKTO Finanse

Szukasz firmy, która oferuje pożyczki na jasnych, przejrzystych zasadach a oferowane przez nią produkty spełniają wszystkie wymogi przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim oraz pozostałych istotnych aktów prawnych? Skontaktuj się z TAKTO Finanse – wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pożyczkobiorców, nagradzając szczególnie tych, którzy terminowo spłacają podejmowane zobowiązania i cieszą się nienaganną historią kredytową w bazach BIK.

Dołącz do naszych zadowolonych klientów i otrzymaj nawet 12 000 złotych, które będziesz mógł spłacić w dogodnych dla siebie terminie w przedziale od 6 do 40 miesięcznych rat.


Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim