Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych Klientów TAKTO Finanse Sp. z o.o.

Informujemy, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, bezwzględnie wymagamy zachowania przez te podmioty obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

 

O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących prawach można więcej dowiedzieć się z: 


co to jest RODO?

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez TAKTO Finanse Sp. z o.o. Twoich danych osobowych.

o jakich danych mówimy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane zbierane w procesie wnioskowania o pożyczkę oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także dalszej współpracy. Dotyczy to zarówno danych teleadresowych, jak i informacji o stanie majątkowym, miejscu zatrudnienia, historii spłaty zobowiązań finansowych itp.

kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław.

 

Dane kontaktowe - Inspektor Ochrony Danych w TAKTO Sp. z o.o.:

 

 

 

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim