Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

OPŁATY I PROWIZJE

Opłaty i prowizje  Tryb pobierania  Wysokość opłaty
1 Oprocentowanie pożyczki

Stałe, w skali roku

(maksymalnie 2-krotność odsetek ustawowych)

17,5%
2 Wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie (odsetki karne)

Od wartości zadłużenia przeterminowanego

(maksymalnie 2-krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie)

21,5%
3 Porozumienie/Aneks do umowy pożyczki Jednorazowo  20,00 PLN
4 Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o rozliczeniu i spłacie pożyczki Jednorazowo

20,00 PLN

5 Opłata za zwrot nadpłaty przekazany przekazem pocztowym PPUP Poczta Polska Jednorazowo

Równowartość faktycznych kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę w związku z realizacją przekazu

6 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Opłaty obciążają Pożyczkobiorcę w przypadku ich zasądzenia przez sąd lub ustalenia przez komornika w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji

 

 

 

Częstotliwość czynności monitoringowych

Czynności monitoringowe* Częstotliwość
List 1 pismo raz na 21 dni
SMS 1 SMS raz na 14 dni
Telefon W przypadku braku kontaktu z Klientem próba kontaktu wykonywana jest codziennie do czasu skontaktowania się z nim.
Po rozmowie z Klientem bez ustaleń w przedmiocie spłaty zadłużenia, kolejna próba kontaktu wykonywana jest po 4 dniach.
W przypadku przyjęcia deklaracji spłaty przerywane są wszelkie działania monitoringowe.
Czynności prowadzone w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy 1 czynność raz na 21 dni (tylko do Klientów bez kontaktu telefonicznego i bez wpłat)

 

* Czynności monitoringowe będą wykonywane w sposób dający pożyczkobiorcy rozsądny czas na odpowiedź i spłatę zobowiązania, tj. co najmniej w odstępie jednego dnia pomiędzy poszczególnymi czynnościami monitoringu.

 

TAKTO Finanse sp. z o.o., informuje, że organem uprawnionym w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla TAKTO Finanse sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

Jesteśmy wiarygodni