Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

OPŁATY
I PROWIZJE

Opłaty i prowizje  Tryb pobierania  Wysokość opłaty
1 Oprocentowanie pożyczki

Stałe, w skali roku

(maksymalnie 2-krotność odsetek ustawowych)

20,5%
2 Wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie (odsetki karne)

Od wartości zadłużenia przeterminowanego

(maksymalnie 2-krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie)

24,5%
3 Porozumienie/Aneks do umowy pożyczki Jednorazowo  20,00 PLN
4 Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o rozliczeniu i spłacie pożyczki Jednorazowo

20,00 PLN

5 Opłata za zwrot nadpłaty przekazany przekazem pocztowym PPUP Poczta Polska Jednorazowo

Równowartość faktycznych kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę w związku z realizacją przekazu

6 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Opłaty obciążają Pożyczkobiorcę w przypadku ich zasądzenia przez sąd lub ustalenia przez komornika w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji

 

 

 

Częstotliwość czynności monitoringowych

Czynności monitoringowe* Częstotliwość
List 1 pismo raz na 21 dni
SMS 1 SMS raz na 14 dni
Telefon W przypadku braku kontaktu z Klientem próba kontaktu wykonywana jest codziennie do czasu skontaktowania się z nim.
Po rozmowie z Klientem bez ustaleń w przedmiocie spłaty zadłużenia, kolejna próba kontaktu wykonywana jest po 4 dniach.
W przypadku przyjęcia deklaracji spłaty przerywane są wszelkie działania monitoringowe.
Czynności prowadzone w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy 1 czynność raz na 21 dni (tylko do Klientów bez kontaktu telefonicznego i bez wpłat)

 

* Czynności monitoringowe będą wykonywane w sposób dający pożyczkobiorcy rozsądny czas na odpowiedź i spłatę zobowiązania, tj. co najmniej w odstępie jednego dnia pomiędzy poszczególnymi czynnościami monitoringu.

 

TAKTO Finanse sp. z o.o., informuje, że organem uprawnionym w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla TAKTO Finanse sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim