Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI i ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław ("TAKTO Finanse"), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym,  NIP 8951852770, REGON 020114060.

 

 

TAKTO Finanse przetwarza dane osobowe swoich Klientów, jak również potencjalnych Klientów, czyli osób wnioskujących o pożyczkę,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

 

TAKTO Finanse zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, w szczególności w celu zapewnienia, aby dane były przetwarzane w sposób zgodny z prawem i wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane. Przetwarzanie odbywa się z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

W JAKIM CELU MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z udzielonej przez Ciebie zgody, przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora. Wykorzystujemy dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi tj. zawierać i wykonywać umowy o kredyt konsumencki, podnosić jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio np. wnioskując o pożyczkę, korzystasz z naszych produktów, usług lub strony internetowej, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdy otrzymujemy Twoje dane osobowe od osób trzecich.

 

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?

W celu badania zdolności kredytowej, TAKTO Finanse przetwarza Twoje dane zebrane w procesie wnioskowania o pożyczkę. Zbieramy takie dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, finansów i płatności, w tym dane dotyczące Twoich zobowiązań. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych zakres danych określa treść udzielonej zgody.

 

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów podczas procesu przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego i Twojej zdolności kredytowej np. biurom informacji gospodarczej, w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług, np. pośrednikom kredytowym, dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, windykacji, druku korespondencji, komunikacji, w procesie windykacji należności, w tym w przypadku sprzedaży całości lub części przysługującej nam wierzytelności, a także w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

Stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, które polega na sprawdzeniu, jakie informacje mają wpływ na Twoją zdolność kredytową i wiarygodność danych we wniosku o pożyczkę. Profil ten umożliwia nam podjęcie decyzji o tym, czy produkt finansowy jest odpowiedni dla Ciebie, czy jest prawdopodobne, że jesteś w stanie spłacać pożyczkę, a w szczególności czy niezbędne jest zastosowanie dodatkowych procedur potwierdzających Twoją wiarygodność oraz sytuację dochodową, majątkową i osobistą. Na podstawie powyższego profilowania podejmowana jest decyzja o dostępności kredytu i wysokości oferty. Na tej podstawie są również określane procedury i dokumenty potrzebne do uwiarygodnienia Twoich danych podanych we wniosku o pożyczkę.

 

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZETWARZANIA?

Przetwarzamy dane w celu dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej, żeby zdecydować, czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę. Negatywna ocena Twojej zdolności kredytowej lub negatywna ocena ryzyka kredytowego wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki.

 

Nasza witryna korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

 

 • adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej),
 • rozmiar ekranu urządzenia,
 • typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia),
 • informacje o przeglądarce,
 • położenie geograficzne (tylko kraj),
 • preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej.

 

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w ramach nich dostępnych. Korzystanie z tej witryny oraz innych stron w ramach eSprzedaż, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar, zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

 

 


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że w naszym serwisie stosujemy pliki cookies seryjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Dalsze pozostanie w naszym serwisie oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies obowiązującą w serwisie.

 

 • Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej:
  • Serwis taktofinanse.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
  • Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.

 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  • Operator serwisu taktofinanse informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 

 

 

Jesteśmy wiarygodni