Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Ryczałt 2022 – stawki podatkowe dla przedsiębiorców

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 03.01.2022

Osoba prowadząca firmę, która postanowi rozliczyć się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wylicza wysokość podatku na podstawie całkowitego przychodu. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od charakteru danego biznesu. Ilu wynosi ryczałt 2022? Stawki wahają się od 2 do 17 procent.

 

Ryczałt 2022 – stawki dla wolnych zawodów wynoszą 17% 

Największy ryczałt uiszczają przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Do grupy tej zaliczają się przede wszystkim adwokaci, radcy prawni, notariusze, tłumacze, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, brokerzy oraz maklerzy.

Komu przypada stawka 15%?

15% ryczałt to próg obejmujący wiele typów przedsiębiorstw. Dotyczy on m.in. sprzedaży hurtowej, świadczenia usług reprodukcji komputerowych nośników informacji czy pośrednictwa w sprzedaży motocykli (wraz z częściami i akcesoriami). Stawkę tę zapłacą również osoby świadczące usługi reklamowe, fotograficzne, detektywistyczne, ochroniarskie oraz te, które działają w szeroko pojętym sektorze turystycznym, kulturalno-rozrywkowym oraz związanych ze sportem i rekreacją.

Próg ten dotyczy również nabywania licencji do książek, map, broszur, ulotek, czasopism, periodyków oraz gier i programów komputerowych. Obejmuje on także streaming danych w formacie audio i wideo. Warto podkreślić, że 15% od przychodu zapłacą również przedstawicie branży finansowej, ubezpieczeniowej, prawnej, doradztwa podatkowego czy rachunkowo-księgowej, którzy nie zostali uwzględnieni w ramach listy wolnych zawodów.

 Kto zapłaci 14% ryczałtu?

Stawka w wysokości 14% dotyczy świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej oraz branży architektonicznej, inżynierskiej oraz badań i analiz technicznych.

12,5% - stawka od nadwyżek

12,5% ryczałtu zapłacą przedsiębiorcy, którzy osiągnęli nadwyżkę ponad 100 000 zł w związku z umowami najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, zakwaterowania bądź umów pokrewnych. Stawka ta dotyczy również usług dotyczących prac rozwojowych i badań naukowych.

Zyski z wynajmu bądź dzierżawy dotyczą również wynajmu pojazdów bez załogi: samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych, środków transportu wodnego i lotniczego, pojazdów szynowych czy motocykli. Próg ten obejmuje również zyski z własności intelektualnej (wyjąwszy prace chronione prawem autorskim).

12% - stawka dla branż informatycznych

12% ryczałtu uiszczą firmy, świadczące usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych (poza grami w trybie on-line) i oprogramowania systemowego oraz użytkowego. W kategorię tę wpisuje się również oprogramowanie pobierane z internetu (wyłączając oprogramowanie dostępne w trybie on-line. Stawką tą objęte są również firmy, świadczące usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Kiedy stosujemy stawkę 10%?

Ryczałt w wysokości 10% dotyczy przychodów, związanych ze świadczeniem usług w zakresie kupna bądź sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

 

Stawka 8,5% dla usług i najmu

8,5% ryczałtu może zapłacić również znaczna grupa firm, zarobkujących na działalności usługowej. Do grupy tej zalicza się m.in. gastronomia (również w przypadku sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%), sektor edukacyjny (w tym działalność bibliotek archiwów czy muzeów), wytwarzanie przedmiotów z materiałów zleceniodawcy oraz usługi w zakresie zwalczania oraz zapobiegania pożarom.

Warto pamiętać, że przy pomocy tej stawki rozliczymy również źródła dochodów, opisane szerzej przy ryczałcie 12,5% - o ile wysokość osiągniętych dochodów nie przekroczy 100 000 złotych.

Kto rozliczy się w oparciu o ryczałt w wysokości 5,5%?

Stawka ta obejmuje przede wszystkim działalność wytwórczą, roboty budowlane oraz przewóz ładunków. Przy jej pomocy rozliczymy również prowizje z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków oraz kart magnetycznych.

Komu przysługuje stawka 3%?

Ryczałtem w wysokości 3% przychodu można rozliczyć działalność gastronomiczną (bez sprzedaży alkoholu), działalność usługową w zakresie handlu oraz świadczenia usług, związanych z produkcją zwierzęcą (stawka ta dotyczy również rybaków).

3% stawki ryczałtowej zapłacimy również w przypadku odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, który był wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej.

2% - najniższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Najmniej zapłacą przedsiębiorcy, którzy osiągnęli dochód ze sprzedaży przetworzonych (innymi sposobami niż drogą przemysłową) produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodziły z własnej hodowli, chowu bądź uprawy.

Należy pamiętać, że przytoczone powyżej wyliczenia nie wyczerpują listy przedsiębiorstw, które mogą zdecydować się na rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłacalność tej metody prowadzenia działalności jest zależna przede wszystkim od ponoszonych kosztów – na ryczałcie zyskają przede wszystkim osoby o relatywnie niskich kosztach prowadzenia działalności. Przed podjęciem decyzji na temat sposobu rozliczania się, warto sięgnąć opinii fachowych doradców.Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni