Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Kiedy przedawnia się dług? Poradnik dla dłużników i wierzycieli

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 21.04.2020

Długi należy płacić – pomimo oczywistego charakteru tego stwierdzenia, ponad 2,5 miliona Polaków nie opłaca terminowo podjętych zobowiązań. Oczywiście, statystyka ta uwzględnia również uczciwych dłużników, którzy informują swoich wierzycieli o napotkanych trudnościach i wspólnie starają się uzgodnić plan działania. Jednakże, część pożyczkobiorców nie ma zamiaru uregulować swoich zobowiązań.

Kiedy przedawnia się dług? Wszystko zależy od rodzaju zobowiązania

Ostateczna data, od której zobowiązanie ulega przedawnieniu, jest ściśle związana z okolicznościami zadłużenia. Warto jednak pamiętać, ze drobne należności również mogą przyczynić się do poważnych problemów w przyszłości.

Sztandarowym wręcz modelem takiego zobowiązania są rozmaite mandaty. O ile samo przedawnienie następuje już po roku, wierzyciel ma możliwość, oczywiście przed tym terminem, założenia dłużnikowi sprawy w sądzie. Wysokość zobowiązania wzrasta wówczas o koszty procesowe oraz ewentualne odsetki karne.

Spraw mandatowych nie należy bagatelizować. W internecie bez trudu znajdziesz forumowe wpisy „zaradnych” mandatowiczów, którzy wyjechali za granicę bez opłacenia powstałego zobowiązania. Jak można się domyślać, granice nie stanowią problemu w podjęciu odpowiednich działań prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy przedawnia się dług – praktyczna ściąga

Okres, w którym można skierować dług na drogę sądową, waha się od roku do 6 lat. Czas ten wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego. Wśród rozmaitych typów nieuregulowanych zobowiązań, warto wyróżnić te najpopularniejsze.

Bankowość i finanse

Na uregulowanie debetu na rachunku bankowym dłużnik ma 2 lata. Termin ten należy liczyć od daty granicznej, w której należało opłacić dług. Posiadacze kart kredytowych powinni pamiętać, że opłacenie ujemnej kwoty powinno odbyć się w ciągu 3 lat. Tyle samo wynosi również okres przedawnienia pożyczki bądź kredytu. Jeśli przysługuje Ci rekompensata z tytułu ubezpieczenia, masz prawo dochodzić jej w ciągu 3 lat.

Czynsz i media

W przypadku, w którym nie lokator nie uiścił opłaty za czynsz względem spółdzielni, ma ona 3 lata na pociągnięcie go do zapłaty. Firmy, świadczące usługi telekomunikacyjne, dysponują tą możliwością przez 2 lata.

Należności za wykonaną pracę

W przypadku nieotrzymania zaległego wynagrodzenia, w nieco lepszej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Na odzyskanie należnego wynagrodzenia mają one 3 lata. Pracownicy, którzy świadczą usługi w ramach pozostałych umów, mogą to uczynić w ciągu 2 lat. Odzyskanie kaucji lub przedpłaty musi odbyć się w ciągu 3 lat.

Podatki i umowy

Nieuiszczone kwoty z tytułów umowy sprzedaży należy zgłosić w ciągu 2 lat. Zapłaty z tytułów zobowiązań, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, można dochodzić w ciągu 3 lat.

Zagadnienia związane z treścią litery prawa (PIT, VAT, czynności cywilnoprawne) należy wyjaśnić w ciągu 5 lat. Na uregulowanie podatku od nieruchomości okres ten skraca się do 3 lat.

Kwestie rodzinne

Rodzic, który dochodzi alimentów od byłego partnera, musi uczynić to w ciągu trzech lat. Jeśli wierzyciel spadkowy nie występuje z żadnymi żądaniami, długi spadkowe należy uregulować w ciągu 6 lat.

Do wszystkich pozostałych roszczeń, które nie wpisały się w powyższe schematy, a zostały rozpatrzone prawomocnym wyrokiem sądu bądź właściwej instytucji, można dochodzić w ciągu 6 lat.Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni