Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Zmiany w PIT 2021/2022 – jak zmieni się przyszłe rozliczenie?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 09.12.2021

Kogo obejmą najnowsze zmiany w PIT 2021/2022? W jaki sposób nowelizacja przepisów wpłynie na termin i proces rozliczenia z fiskusem? Zapoznaj się z naszym najnowszy artykułem i poznaj najważniejsze z nowych reguł w rozliczaniu PIT – przypomnimy również najbardziej kluczowe zmiany z zeszłego roku.

 

Zmiany w PIT 2021/2022 – jak zmieni się przyszłe rozliczenie?

Zmiany w PIT 2021/2022 – co wprowadza rząd?

Nowelizacja obowiązującego prawa podatkowego dotyczy zarówno płatników PIT, jak i CIT. Charakter wprowadzonych zmian jest ściśle powiązany z sytuacją dochodową podatnika – choć zmiany w PIT 2021/2022 przynoszą nowe ulgi podatkowe, oznaczają jednocześnie podwyżkę niektórych stawek dla części podatników. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych zmian.

Rozliczenie ryczałtowe dla wolnych zawodów

Ryczałt to prosta forma opodatkowania, w której nie uwzględnia się kosztów, a podstawą do naliczania podatku jest osiągnięty dochód. Stawki ryczałtowe są mocno zróżnicowane i wynoszą od 2% do 20% w zależności od wykonywanego zawodu. W tym roku lista uprawnionych do tej formy rozliczenia wolnych zawodów rozrasta się, głównie o profesje z branży prawniczej i księgowej. Rządowe projekty zakładają obniżenie stawki ryczałtowej dla wolnych zawodów z 20% do 17%.

Nowy zakres ulgi dla młodych

Ulga dla młodych to preferencyjne rozliczenie dla podatników do 26 r.ż., którzy osiągali przychody ze stosunków: pracy, służby, pracy nakładczej bądź spółdzielczej lub umowy zlecenia. Zmiany w PIT 2021/2022 rozszerzają tę kategorię o osoby, które uzyskiwały przychody z tytułu odbywania stażu uczniowskiego bądź praktyk absolwenckich oraz stażu uczniowskiego.

Ograniczenia ulgi abolicyjnej

Ustawa o PIT uwzględnia ograniczenie w możliwościach skorzystania z ulgi abolicyjnej, przyznawanej osobom pracujących poza Polską. Kwota wolna od podatku będzie wynosić 8 000 złotych, z czego odliczyć będzie można zaledwie 1360 zł. Decyzja ta oznacza wzrost zobowiązań dla osób, które pracują za granicą, rozliczających się poprzez metodę proporcjonalnego odliczenia. Co więcej, nowelizacja ulgi zakłada wykluczenie z niej osób, które świadczą pracą poza terytorium lądowym – przede wszystkim marynarzy.

Odroczenie obowiązku poboru podatku u źródła

Podatek u źródła (ang. WTH, czyli Withholding Tax) to wyjątkowa forma podatku CIT, stosowana w przypadku opuszczających kraj przelewy transgranicznych, związanych z odsetkami, dywidendami czy odsetkami. Zadaniem tego typu zapisów jest większe opodatkowanie transferów finansowych w ramach grupy kapitałowej, z której środki płyną poza kraj. Obowiązek pobierania podatku u źródła został aktualnie odroczony do 31 grudnia 2021 roku.

Publikacja strategii podatkowej

Zmiany PIT 2021/2022 obejmują również grupę największych podatników – nowe przepisy obligują ich do udostępnienia strategii podatkowej – zarówno naczelnikowi właściwego urzędu, jak i publikację dokumentu na stronie internetowej.

Wypisane powyżej przykłady to jednak zaledwie wycinek zmiany w PIT 2021/2022. Jeśli nie jesteś pewien, w jaki sposób Twoje rozliczenie ulegnie zmianie, nie zwlekaj się skontaktować z doświadczonym księgowym, który przybliży Ci wszystkie najważniejsze nowelizacje.


brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim