Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

Zużyte baterie – gdzie oddać? Zasady segregacji i recyklingu baterii

DOM Opublikowano: 10.11.2021

Gdy baterie i akumulatory wyczerpują się, zamieniają się w niebezpieczne odpady, które nie powinny być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Zawarte w nich substancje są szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia, dlatego powinny zostać należycie zabezpieczone. Gdzie wyrzucić zużyte baterie i akumulatory? Co należy wiedzieć o ich recyklingu?

Akumulatory i baterie – kod odpadu

Baterie oraz akumulatory w większości przypadków zaliczają się do odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że nie można wyrzucać ich razem z innymi odpadami komunalnymi, dlatego że stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Jaki kod odpadu nadano poszczególnym rodzajom baterii i akumulatorów?

  • baterie i akumulatory ołowiowe - 16 06 01*
  • baterie i akumulatory niklowo-kadmowe - 16 06 02*
  • baterie zawierające rtęć - 16 06 03*

Zużyte baterie bywają też zaliczane do odpadów innych niż niebezpieczne. Kody odpadu w ich przypadku prezentują się następująco:

  • baterie alkaliczne (poza 16 06 03*) - 16 06 04
  • inne baterie i akumulatory - 16 06 05

Zużyte baterie – gdzie wyrzucić?

Zużyte baterie można oddać bezpłatnie w przeznaczonych do tego miejscach. W każdej miejscowości znajduje się przynajmniej kilka punktów zbiórki, co ułatwia prawidłowe segregowanie odpadów.

Po zużyciu baterie można oddać w następujących miejscach:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • skup baterii małogabarytowych i akumulatorowych,
  • sklep sprzedający elektronikę.

Baterie można też wyrzucić do specjalnych kontenerów albo pojemników w punktach zbiórek baterii zorganizowanych w szkołach, centrach kultury, urzędach oraz obiektach handlowo-usługowych. W wielu miejscowościach organizowane są także regularne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego – to również dobra okazja na pozbycie się kłopotliwych odpadów.

Gdzie oddać stare akumulatory?

Podczas zakupu nowego akumulatora do samochodu w sklepie można oddać ten zużyty. Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć go za darmo. Stary akumulator można też zawieźć do PSZOKu.

Na czym polega recykling baterii i akumulatorów?

Właściwie segregowane zużyte baterie i akumulatory mogą zostać poddane recyklingowi. Odzyskuje się wówczas zawarte w nich przydatne surowce, np. ołów, kadm, cynk, lit, rtęć czy mangan. Odpady mogą być poddane procesom mechanicznym (rozdrobnieniu), termicznym (wytopieniu metali) albo hydrometalurgicznym (rozpuszczeniu surowców).

Recykling zużytych baterii jest ważny nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też z perspektywy ochrony środowiska. Uważa się, że wystarczy 1 mała bateria guzikowa, by zatruć aż 400 litrów wody i skazić 1 m3 gleby. Oddając niebezpieczne odpady w punktach zbiórki, chronisz więc przyrodę i swoich bliskich.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy prawidłowo obchodzisz się ze starymi bateriami i akumulatorami, pamiętaj o wskazówkach zawartych w naszym artykule. Niebezpieczne odpady muszą być wyrzucane do odpowiednich pojemników lub oddawane w przeznaczonych do tego punktach. Nie zapominaj też o „ukrytych” bateriach. Zanim wyrzucisz zepsutą zabawkę, zegarek czy inne urządzenie, sprawdź, czy nie ma w nim baterii!

Chroń środowisko razem z TAKTO Finanse

Istnieje wiele sposób na skuteczną ochronę środowiska naturalnego. Nasza firma dąży do możliwie najmniejszej ilości dokumentacji papierowej poprzez sukcesywne przechodzenie na komunikację mailową. Zostaliśmy również partnerem akcji Posadzimy.pl – nasze drzewa pochłaniają już ponad 2 tony CO2 rocznie.brak ocen  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni