Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

PIT-2 a Polski Ład – co uległo zmianie?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 05.01.2022

PIT-2 to oświadczenie uzupełniane przez pracownika, które umożliwia pracodawcy pomniejszenie zaliczki za dany przepracowany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Wchodzące w życie od 1 stycznia podniesienie kwoty wolnej od podatku sprawiło, że kwota zmniejszająca podatek wzrosła z pułapu 43,76 zł miesięcznie (525,12 zł rocznie) do 425 zł (5 100 złotych w skali roku). Wprowadzona zmiana może mieć znaczący wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia – wysokość przychodzących na nasze konto wypłat jest uzależniona między innymi od druku PIT-2. Czy powinieneś go złożyć?

 

PIT-2 a Polski Ład – co uległo zmianie?

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-2?

Osoby, które pobierają wynagrodzenie za pracę w oparciu o umowę o racę, mogą złożyć do pracodawcy oświadczenie PIT-2, dzięki której pomniejszy on zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 (miesięczną część) kwoty zmniejszającej podatek. Możliwość ta przysługuje pracownikom, którzy poza pracą:

  • nie dostają świadczeń emerytalnych bądź rentowych za pośrednictwem płatnika stosującego zmniejszenie zaliczki na mocy ustawy,
  • nie osiągają dochodów w związku z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (i pozostałymi spółdzielniami produkcji rolnej),
  • nie wypracowują dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową, względem których jest on zobligowany do samodzielnego obliczenia zaliczki na PIT,
  • nie otrzymują środków z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Warto pamiętać, że osoby, które pracują jednocześnie na kilku etatach (np. nauczyciele), powinny złożyć PIT-2 wyłącznie u jednego pracodawcy. Raz wypełnione oświadczenie nie traci ważności w nadchodzących latach. Odwołać je może wyłącznie pisemne wycofanie przez samego pracownika. W przypadku, gdy pracodawca przelewa wynagrodzenie częściej niż raz w miesiącu, kwota zmniejszająca może być zastosowana wyłącznie raz w miesiącu.

Jeśli z jakiegoś powodu pracownik nie złożył oświadczenia PIT-2 (lub zdecydował się na jego wycofanie), nie musi on obawiać się przepadku środków, związanych ze wzrostem kwoty wolnej od podatku. Zwrot nadprogramowo uiszczonych środków nastąpi po złożeniu zeznania rocznego. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy złożyliśmy PIT-2 na początku naszej pracy w danym zakładzie, możemy uzyskać taką informację od księgowej bądź działu płac.

PIT-2 – rozwiązujemy część wątpliwości

Części podatników może przytrafić się sytuacja, w której powinni oni wycofać złożony w przeszłości PIT-2. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, w których kwotę zmniejszającą podatek zaczął uwzględniać inny płatnik (pracodawca) – lub podatnik samodzielnie uwzględnił kwotę wolną, obliczając zaliczki, związane np. z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana zgodnie z obowiązującą skalą.

Warto wymienić również rodzaje dochodów, jakie podlegają zastosowaniu formularza PIT-2. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę – do pozostałych przypadków należy m.in. spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, zasiłek pieniężny (pochodzący z ubezpieczenia społecznego, wypłacany przez dany zakład pracy) oraz wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Wśród największych grup osób, które nie składają oświadczenia PIT-2, należy wymienić przede wszystkim osoby otrzymujące emeryturę bądź rentę, osoby zatrudnione na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło czy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, którzy prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną skalą.


Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni

Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim