Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

BLOG

PIT-2 a Polski Ład – co uległo zmianie?

OSZCZĘDZANIE Opublikowano: 05.01.2022

PIT-2 to oświadczenie uzupełniane przez pracownika, które umożliwia pracodawcy pomniejszenie zaliczki za dany przepracowany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Wchodzące w życie od 1 stycznia podniesienie kwoty wolnej od podatku sprawiło, że kwota zmniejszająca podatek wzrosła z pułapu 43,76 zł miesięcznie (525,12 zł rocznie) do 425 zł (5 100 złotych w skali roku). Wprowadzona zmiana może mieć znaczący wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia – wysokość przychodzących na nasze konto wypłat jest uzależniona między innymi od druku PIT-2. Czy powinieneś go złożyć?

 

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-2?

Osoby, które pobierają wynagrodzenie za pracę w oparciu o umowę o racę, mogą złożyć do pracodawcy oświadczenie PIT-2, dzięki której pomniejszy on zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 (miesięczną część) kwoty zmniejszającej podatek. Możliwość ta przysługuje pracownikom, którzy poza pracą:

  • nie dostają świadczeń emerytalnych bądź rentowych za pośrednictwem płatnika stosującego zmniejszenie zaliczki na mocy ustawy,
  • nie osiągają dochodów w związku z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (i pozostałymi spółdzielniami produkcji rolnej),
  • nie wypracowują dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową, względem których jest on zobligowany do samodzielnego obliczenia zaliczki na PIT,
  • nie otrzymują środków z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Warto pamiętać, że osoby, które pracują jednocześnie na kilku etatach (np. nauczyciele), powinny złożyć PIT-2 wyłącznie u jednego pracodawcy. Raz wypełnione oświadczenie nie traci ważności w nadchodzących latach. Odwołać je może wyłącznie pisemne wycofanie przez samego pracownika. W przypadku, gdy pracodawca przelewa wynagrodzenie częściej niż raz w miesiącu, kwota zmniejszająca może być zastosowana wyłącznie raz w miesiącu.

Jeśli z jakiegoś powodu pracownik nie złożył oświadczenia PIT-2 (lub zdecydował się na jego wycofanie), nie musi on obawiać się przepadku środków, związanych ze wzrostem kwoty wolnej od podatku. Zwrot nadprogramowo uiszczonych środków nastąpi po złożeniu zeznania rocznego. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy złożyliśmy PIT-2 na początku naszej pracy w danym zakładzie, możemy uzyskać taką informację od księgowej bądź działu płac.

PIT-2 – rozwiązujemy część wątpliwości

Części podatników może przytrafić się sytuacja, w której powinni oni wycofać złożony w przeszłości PIT-2. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, w których kwotę zmniejszającą podatek zaczął uwzględniać inny płatnik (pracodawca) – lub podatnik samodzielnie uwzględnił kwotę wolną, obliczając zaliczki, związane np. z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana zgodnie z obowiązującą skalą.

Warto wymienić również rodzaje dochodów, jakie podlegają zastosowaniu formularza PIT-2. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę – do pozostałych przypadków należy m.in. spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, zasiłek pieniężny (pochodzący z ubezpieczenia społecznego, wypłacany przez dany zakład pracy) oraz wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Wśród największych grup osób, które nie składają oświadczenia PIT-2, należy wymienić przede wszystkim osoby otrzymujące emeryturę bądź rentę, osoby zatrudnione na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło czy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, którzy prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną skalą.Ocena: 5.0/5 ( 1 głosów)  
TAKTO Finanse
Autor

TAKTO Finanse

Redakcja

Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom.


WRÓĆ

Jesteśmy wiarygodni